03 Jugoistocna kula posle radova

Završetak radova na rekonstrukciji i restauraciji Zemunske tvrđave

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je 2016. godine, uradio je projekat rekonstrukcije i restauracije Zemunske tvrđave, koja je podrazumevala statičku sanaciju i obnovu obrušene jugoistočne kule i restauraciju lica bedema.

Radovima su ostaci bedema Zemunske tvrđave konsolidovani i restaurirani u onoj meri dokle su postojali pouzdani podaci o njenom izgledu, a i afirmisan je jedan od najlepših vidikovaca u Beogradu. Takođe, kroz prezentaciju kulturnog dobra prepoznat je osnovni gabarit citadele, kao i njena forma. Obnova Zemunske tvrđave predstavlja čin očuvanja identiteta starog Zemuna.

01 Jugoistocna kula pre radova
Jugoistočna kula – pre radova. foto: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Najveći izazov predstavljali su radovi na obnovi obrušene jugoistočne kule Zemunske tvrđave, koja je predstavljala potencijalnu opasnost za posetioce i stambene kuće na padini Gardoša, ali i prezentacija jugozapadne kule gde se tokom radova otkrivanjem ulaza otvorila mogućnost da se prezentuje originalna kota poda nekadašnje citadele.

Zatečeni nadzemni ostaci zidova tvrđave koji su bili u derutnom stanju, su konsolidovani i restaurirani. Jugoistočna kula Zemunske tvrđave koja je usled destabilizacije tla i mehaničkih oštećenja bila gotovo potpuno obrušena je statički sanirana i rekonstruisana.

Projekat rekonstrukcije i restauracije Zemunske tvrđave realizovan je u dve faze sredstvima iz različitih izvora. Prvu fazu projekta finansiralo je Ministarstvo pravde, dok drugu fazu projekta finansiralo Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, a pomoć u realizaciji pružio je Grad Beograd i Gradska opština Zemun. Autori projekta rekonstrukcije i restauracije Zemunske tvrđave su arhitekte Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda Ljiljana Konta i Rade Mrlješ. Na današnjem predstavljanju završenih radova na obnovi tvrđave direktorka Zavoda Olivera Vučković je istakla je da uz nesumnjivi turistički potencijal Zemunska tvrđava predstavlja i jedan od najranije utvrđenih kulturnih dobara.

Radovi su trajali od decembra 2018. godine do novembra 2019. godine.

Izvor: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda