artapsttr final

Konkurs za kolektivno izlaganje na temu: “ArtApstrakt”, šesto izdanje

Raspisan konkurs za učešće na kolektivnoj izložbi na temu: “ArtApstrakt 6,  autorski je projekat Ane Marinović, diplomiranog grafičara, u okviru “Udruženja Kreativna fabrika”, a poziv za učesnike je otvoren do 2. jula. Šesto izdanje izložbe biće realizovano u novom, prelepom galerijskom prostoru u Art – kafe galeriji Slavoljub, koja se nalazi u centu grada, u Ulici Kralja Milutina, na  broju 53, u Beogradu.

Apstraktna umetnost, ili apstrakcija (lat. abstractus [od abstrahere, odn. apstrahovati] —umetnost koja ne prikazuje vidljivu stvarnost prirode, nego su joj jedini sadržaji likovni elementi, linija, ravan ili oblik, boja, površina ili masa… 

Svaki kandidat može konkurisati sa maksimum dva rada. 

Imena odabranih autora biće objavljena putem dostavljena najkasnije ponoći 3. jula na e-mail adresu koju ste naveli u prijavi.

Izlozba će biti realizovana sredinom jula.

Dozvoljene su sve tehnike likovne i primenjene umetnosti:

 • crtež,
 • slika,
 • akvarel,
 • grafika,
 • fotografija,
 • digitalni radovi,
 • kolaž,
 • dizajn,
 • vajarstvo,
 • modni
 • industrijski dizajn. 

Format nije ograničen, ali je preporuka da ako šaljete rad velikog formata, pošaljete i jedan rad manjeg formata, pošto će od velikih formata biti izloženo samo nekoliko, i to najreprezentativnijih radova.

Fotografije radova je potrebno poslati u jpg formatu, u rezoluciji 300dpi, samnjiti fotografiju na maksimalnih 500kb, a svaku fotografiju obavezno imenovati (ime i prezime autora i naziv rada).

Umetnički savet galerije čine:

 • Saša Janjić, dipl. Istoričar umetnosti
 • Uglješa Colič, doktor likovne umetnosti
  Edvina Romanović – Hudeckova, magistar likovne umetnosti
 • Marina Mone, MA primenjenih umetnosti
 • Milena Mitrović, dipl. grafički dizajner i master visual design-a 

Prijava mora da sadrži:

1. Autor: ime i prezime ( Molimo autore da stave ć, đ, ž, č…a ne c, z. c, u svoje ime i prezime

2. Kratka biografija, do 10 račenica, direktno u mail

3. Mesto prebivališta

4. Kontakt: email, telefon, adresa, grad

5. Nazivi dela, godina nastanka: tehnika, medij, dimenzije, CENA

Fotografije i tražene podatke poslati na e – mail: fabrikakreativna@gmail.com.

Participacija

Participacija za izložbu, u koju je uračunata cena pripreme i štampe kataloga iznosi 1600 RSD za umetnike koji dostavljaju i preuzimaju radove iz galerije, 1800 RSD za umetnike koji radove šalju iz Srbije i 22E za umetnike iz inostranstva.

* Umetnici iz inostranstva mogu izlagati samo reprodukcije radova zbog problema sa carinom prilikom povratka radova u inostranstvo. Reprodukcije ćemo mi odštampati i uramiti u format A4 ili A3, jer sa tim ramovima raspolažemo.

Radovi koji prođu žiriranje moraju biti uramljeni ili adekvatno opremljeni – dobro kaširani radovi treba da budu na jednoj zakački, na tačno izmerenoj sredini rada. Ukoliko rad ima dve zakačke, molimo Vas da provučete žicu kroz njih, kako bi se mogli okaciti na jedan ekser.

Organizator ne snosi odgovornost u slučaju oštete rada, ukoliko rad nije bio kvalitetno opremljen!

Umetnici koji prođu žiriranje u obavezi su da donesu radove u zakazanom roku u kafe galeriju Beti Ford. Umetnici koji ne žive u Beogradu sami snose troškove slanja radova i troškove vraćanja. Galerija ne snosi odgovornost ukoliko dođe do oštete radova prilikom transporta istih, niti ukoliko dođe do oštećenja usled neadekvatnog opremanja radova za izlaganje.

Izložba je prodajnog tipa. Umetnici koji žele da prodaju radove u obavezi su da navedu cenu rada. Vlasnici prostora koji će se baviti prodajom i promocijom umetnika za vreme trajanja izložbe, na tu cenu, koju ste naveli, dodaju svojih 30 odsto. Ukoliko želite da prodajte radove na izložbi, saglasni ste sa ovim uslovima.

KLAUZULA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI

Organizator će pružiti maksimalan napor pri organizaciji, realizaciji i ostvarivanju bezbednosti izložbe i izloženih radova, ali se odriče bilo kakve odgovornosti u slučaju oštećenja ili krađe.

Radovi izloženi na izložbi neće biti predmet osiguranja od strane raspisivača i sprovodioca, zbog nedostatka finansijskih mogućnosti za tako nešto. Raspisivač i sprovodilac nisu odgovorni za eventualno kršenje prava intelektualne svojine kod trećih lica.

Prijavljivanjem na konkurs prihvatate sve uslove organizatora izložbe, koji su navedeni u konkursu.

ArtApstrakt” je autorski projekat Ane Marinović, diplomiranog grafičara. Cilj tog projekta je promovisanje umetnika i umetničkog stvaralaštva. Umetnici čiji rad se promoviše su iz domena likovnih i primenjenih umetnosti, studenti umetničkih fakulteta, samostalni umetnici, kao i neafirmisani umetnici. 

Od januara 2024. smo otvorili I naš youtube kanal Krteativna fabrika, koji mođete zapratiti I suskrajnbovati se na sledećem linku.

Projekat podržan od Udruđenja Kreatvina fabrika i Asocijacije autora.