unicef savet

Osnovan Poslovni savet UNICEF-a u Srbiji

UNICEF Srbija danas je osnovao Poslovni savet koji će u saradnji sa poslovnom zajednicom raditi na primeni i većem poštovanju dečijih prava kroz poslovanje.

Prema rezultatima iz ankete na U-Report platformi[1]UNICEF-a, 68% dece i mladih smatra da poslovni sektor treba i može da podrži mlade u njihovom budućem razvojnom putu, 75% dece vidi radno mesto kao primarno područje (negativnog) uticaja na prava dece, dok čak 89% njih očekuje veću podršku poslovnog sektora kroz prakse, mentorstva, volontiranje, stipendije i podržavanje đačkih projekata. Rezultati jasno ukazuju da poslovna zajednica može mnogo da doprinese zaštiti i unapređenju dečijih prava.

Misija Poslovnog saveta UNICEF-a je da zajedno sa eminentnim pojedincima, uspešnim poslovnim ljudima, podstakne širu poslovnu zajednicu na veći angažman u korist dece. Članovi Saveta će staviti UNICEF-u na raspolaganje  svoje vreme, znanje i poslovnu mrežu radi podrške programima i inicijativama kojima se unapređuju i štite prava dece u Srbiji. Savet se sastoji od 13 članova koji će se sastajati dva puta godišnje, a tokom godine učestvovati u inicijativama UNICEF Srbija i zagovarati poštovanje prava dece u  poslovanju kod svojih poslovnih partnera, saradnika i široj poslovnoj zajednici. Članovi će svojim poslovnim iskustvom davati smernice za kreiranje strategija za veće uključivanje poslovnog sektora u unapređenje položaja dece, učestvovaće u promociji prava dece na poslovnim forumima i u interakciji sa medijima kako bi doprineli podizanju svesti o stanju dece u Srbiji i načinima da se njihova prava zaštite i poštuju u većem kapacitetu.

Članovi Poslovnog saveta UNICEF-a u Srbiji su: Vesna Bengin, BioSense Institut; Jelena Bulatović, Srpska asocijacija menadžera; Marko Čadež, Privredna komora Srbije; Robert Čoban, Color Press Group; Jelena Drakulić Petrović, Ringier Axel Spinger; Draginja Đurić, Banca Intesa; Nebojša Đurđević, Inicijativa Digitalna Srbija; Dragan Filipović, Generali osiguranje; Milana Jević Gledović, Delhaize Srbija; Neven Marinović, Smart Kolektiv; Mike Michel, Telenor; Jovana Milutinović, Nordeus i Milica Soćanac, Nelt Grupa.

Članstvo u Savetu dobrovoljno je i ograničeno na godinu dana, nakon čega se može produžiti uz obostranu saglasnost.

Direktorka UNICEF Srbija Regina De Dominicis izjavila je „Potrebna nam je podrška poslovne zajednice kako bismo dodatno unapredili i ubrzali rezultate za decu. Sa članovima Poslovnog saveta UNICEF-a delimo zajedničke vrednosti i želimo zajedno da kreiramo još snažniji uticaj u korist dece. Naše partnerstvo ostvarićemo kroz pokretanje zajedničkih inicijativa, poslovnu praksu, zagovaranje i primenu inovacija kako bismo podržali najosetljivije starosne grupe, od 0 do 6 godina starosti, kao i adolecente i mlade. Ja sam posebno zahvalna svim članovima  Poslovnog saveta UNICEF-a u Srbiji što su već na prvom sastanku pokazali posvećenost, motivaciju i dali ideje kako odmah da krenemo u zajedničku akciju“, izjavila je direktorka UNICEF-a u Srbiji.

UNICEF Srbija je po prvi put, u sklopu  istraživanja za potrebe svog novog petogodišnjeg programskog ciklusa, uključila sveobuhvatnu analizu uticaja poslovnog sektora na prava dece. Analiza je obuhvatila stanje društveno-odgovornog poslovanja (DOP) usmerenog ka deci, primenu Principa poslovanja i prava dece u Srbiji, stavove dece i mladih o poslovnom sektoru i analizu poslovnih udruženja i privatnih fondacija. Dodatno, osam privrednih sektora koje je UNICEF globalno mapirao da imaju veliki uticaj na decu, analizirani su prema svom uticaju na ekonomiju, po praksi DOP-a, direktnom i indirektnom uticaju na prava dece u celom lancu vrednosti, potencijalnom riziku po decu i porodice i mogućnim partnerstvima koja stvaraju zajedničke vrednosti i za decu i za biznis. Dobijeni podaci poslužiće kao polazna osnova radu i inicijativama novoosnovanog Poslovnog saveta UNICEF-a u Srbiji.

Deca predstavljaju 17.3% ukupne populacije u Srbiji, a najugroženija su deca starosne dobi od 0 do 6 godina i od 10 do 18 godina starosti. Smatra se da je čak 7.8% dece u Srbiji siromašno, a da najveći rizik od siromaštva imaju mladi uzrasta od 18 -24 godine starosti (29.1%) kao i mladi do 18 godina starosti, čak 28.8%. Ovi podaci dodatno upozoravaju na važnost zajedničkog delovanja kako bi se prava dece i mladih unapredilo i kako bismo kreirali okuženje koje će im omogućiti da dostignu svoje potencijale.

Cilj UNICEF-a je da osiguramo da sva deca ostvare svoje pune potencijale svakog dana. Naša vizija budućnosti je svet u kojem je svako dete zdravo, bezbedno, obrazovano, zbrinuto i zaštićeno, svet u kojem svako dete može da ostvari svoj puni potencijal.