Konjovic Zuti zid 1954

Slike Milana Konjovića

Galerija Canvas u saradnji sa Vladimirom Vasićem predstavlja izložbu slika Milana Konjovića, nastalih u periodu od 1954. do 1959. godine. Postavku čine 9 radova iz privatnih kolekcija. 

Izložba ne daje novo tumačenje Konjovićevog stvaralaštva ovog perioda, već pruža mogućnost da se ono ponovo sagleda, kao i da se pokaže široj publici reprezentativne slike retko dostupne javnosti. 

Izložba će biti otvorena u petak 24. maja  2019. u 19h u galeriji Canvas, Kosovska 16, Beograd, i trajaće mesece dana.

U jednom intervjuu Konjović je govorio: “Bilo je to 1953. godine. Tada sam shvatio da u mojoj umetnosti nastaje novo doba, da u nju prodire neka nova, možda i neslućena vizija. Nisam vise morao, kao ranije, da u ovoj ili onoj meri budem podložan motivu. On je, istina, i dalje tu, njegovo duhovno prisustvo i dalje se oseća, ali meni su tada krila slobodna da od njega načinim svet kakav ja hoću, jedan slobodan i maštovit svet, sav od zanosa, sav od emocija… Na mojim slikama nastaje realnost nekog novog sveta, onako kako ja osećam i otkrivam. Vojvodina i dalje na njima živi, ali jedna dublja, elementarnija Vojvodina” 

Mića Milošević, Pohod u veliku avanturu, Razgovor s Milanom Konjovićem, 14. XII 1958.

Lazar Trifunović, Stvarnost i mit u slikarstvu Milana Konjovića, 1990:

Veliki preokret u Konjovićevom sikarstvu nastao je 1952. godine. …I za njega i za našu umetnost počinjala je epoha preporoda i obnove. … Da ne bi zaostao, morao je da obnovi svoj postupak i uhvati vezu s novim vremenom. Tako je nastao sintetički period u njegovom slikarstvu (1953 – 1957), zgusnut i napet, sav u naporu da spoji proverene stare vrednosti s novim slikarskim otkrićima…

……Mada se slobodno i samovoljno odnosio prema obliku i prirodi, Konjović ipak nije bio apstraktni slikar; on je tada osavremenio sredstva i tehnički postupak, ali nije izmenio ceo poredak vrednosti i sve odnose u slici…

… Konjović je tada uspeo da to poveže i ujedini. Iz te ravnoteže nastale su njegove najsnažnije i najuzbudljivije kolorističke slike, naročito one s kojih je geometrija skinuta u eksplikativnom vidu, pa je ostala samo kao daleko ali prisutno iskustvo…