5
foto: CEPORA

Predstava„Propuštena šansa“ nastala sa mladima iz domova i hraniteljskih porodica

Martovski 2023 LookerWeekly 728x90 baner

U petak, 23. decembra od 19h izvodi se predstava nastala sa mladima iz domova i hraniteljskih porodica  pod nazivom „Propuštena šansa“, koja govori o ličnim, društvenim i sistemskim izazovima sa kojima se susreću ovi mladi u svom odrastanju i osamostaljivanju. Predstava se odigrava u svečanoj sali Gradske opštine Vračar (Njegoševa 77), a ulaz na događaj je besplatan.

O ovoj deci i mladima najčešće samo čujete iz medija – onda kada ih izmeštaju iz porodica, ili kada se suočavaju sa izazovima po izlasku iz sistema socijalne zaštite. U prazničnom periodu deca bez roditeljskog staranja neretko su na pameti mnogim ljudima koji žele da im iskažu svoju podršku kroz novogodišnje paketiće. Međutim, priča o podršsci ovoj grupe dece i mladih se ne završava krajem praznika. Predstava „Propuštena šansa“ pruža vam jedinstvenu priliku da dublje sagledate kako izgledaju životne priče mladih bez roditeljskog staranja, da razumete njihov položaj i sve okolnosti koje ga prate, ali i da sa samim mladima i stručnjacima izmaštate idealan sistem podrške.

Predstava je nastala kroz seriju radionica primenjenog pozorišta sa mladima koji se nalaze na domskom smeštaju i mladima koji su napustili dom ili hraniteljsku porodicu u prethodnom periodu, a zasniva se na njihovim iskustvima. U pripremi predstave uključeni su i volonteri i stručnjaci iz sistema socijalne zaštite, a u prethodnoj nedelji organizovana su izvođenja za druge mlade iz domova i mlade sa hraniteljstva, kao i njihove vaspitače i hranitelje. Predstava je otvorila prostor za razmenu, povezivanje i osnaživanje mladih i odraslih koji prate njihovo osamostaljivanje.

Predstava „Propuštena šansa“ nastala je u sklopu kampanje “Da se život i zakon slože: unapređenje sistema podrške mladima bez roditeljskog staranja u procesu osamostaljivanja”, koja je dobila podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative. Kampanju realizuju udruženja CEPORA, GRiG i Moj krug kroz mrežu KRUG PODRŠKE.