382f1cf5 bcae 4a66 be7a c559534e57e2

POLEMIČKI KONTEKSTI BEOGRADSKOG ENFORMELA dr Vesne Kruljac u Modernoj galeriji Beograd

U okviru tekuće Izložba Beogradski enformelu Modernoj galeriji Beograd predstavljena je knjiga Polemički konteksti Beogradskog enformela autorke dr Vesne Kruljac, u izdanju fondacije Vujičić kolekcije.

Knjiga Polemički konteksti beogradskog enformela dr Vesne Kruljac, istoričarke umetnosti i docentkinje na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, predstavlja naučni doprinos tumačenju i razumevanju idejnih i formalno-jezičkih aspekata, kao i problemskih konsekvenci ovog umetničkog fenomena u srpskoj kulturi pedesetih i šezdesetih godina 20. veka.0481c831-f0b7-4c0b-95b5-25b98a643efa.JPG

Dr Vesna Kruljac i prof. dr Ješa Denegri / Foto: Moderna galerija Beograd

Pored autorke knjige, dr Vesne Kruljac na promociji knjige govorio je i istričar i teoretičar umetnosti, prof Ješa Denegri.

Knjiga Polemički konteksti beogradskog enformela dostupna je u Modernoj galeriji Beograd sve do kraja ove izložbe, odnoosno do 15. juna 2021. godine.

Svake subote u 13 časova organizovano je stručno vođenje kroz izložbu, koje vodi prof. Ješa Denegri.