highway

“Očistimo planetu”, slikar i karikaturista Miro Stefanović

Od 24. maja do 1. juna u Galeriji Singidunum

Mapa i izložba karikatura na temu ekologije pod nazivom „OČISTIMO PLANETU“ koncipirana je tako da obrađuje sve oblasti zagađenja naše planete: zagađenje vazduha, vode, zagađenje nagomilanim naoružanjem, radio aktivno zagađenje i sl. Autor radova je istaknuti slikar i karikaturista Miro Stefanović, koji još od 1984. godine sarađuje sa magazinom za satiru i karikaturu “JEŽ”.

clean me

Radovi obrađuju odnos čoveka prema prirodi koja nas okružuje pa tako i prema planeti Zemlji. Naglašena je takođe pohlepa čoveka za materijalnim, pri čemu čovek nemilosrdno uništava prirodu težeći ka ostvarenju sve većih materijalnih prohteva i uživajući u svom konformizmu.

c73b325a d5ae 4ab6 90ba 14739492c14e

Prikazan je i odnos zvanične politike međunarodne zajednice prema očuvanju životne okoline na planeti, gde se oseća da svako gleda svoje interese i u suštini nema iskrene namere da učini nešto što bi doprinelo očuvanju životne okoline na planeti Zemlji.

Naravno da je cilj ovakve izložbe buđenje svesti kod ljudi radi očuvanja zdrave životne sredine za buduće generacije.