Arhipelag Knjige

Arhipelag: “Književnost bez kompromisa”

Između dva Sajma knjiga Arhipelag je objavio nekoliko štampanih izdanja Arhipelag magazinai nastavio razvoj elektronskog izdanja ovog magazina za književnost, kulturu i nove ideje.

Arhipelag je u 2019. godini, između dva Beogradska sajma knjiga, objavio preko pedeset novih i obnovljenih izdanja u različitim izdavačkim formatima, organizovao novo izdanje Beogradskog festivala evropske književnosti, kao i gostovanja i srpske turneje nekoliko velikih svetskih pisaca među kojima su Eugen Šuljgin i Ilija Trojanov. Knjige Arhipelaga dobile su više domaćih i međunarodnih književnih nagrada, među kojima su Nagrada „Stefan Mitrov Ljubiša“, Nagrada grada Beograda za književnost i Nagrada čitalaca Evropske unije za najbolju evropsku priču.

Arhipelagje u ovoj godini objavio nekoliko kapitalnih knjiga, među kojima posebno mesto imaju dve knjige iz istoriografije: istorija Evrope i sveta od 1875. do 1914. godine koju je u knjizi Doba carstvapredstavio Erik Hobsbaum i verovatno najbolja istorija Evrope u doba nacističke vladavine koju je u knjizi Hitlerovo carstvoizložio veliki savremeni istoričar Mark Mazover. Dve knjige doživljavaju svetsku premijeru izvan jezika na kojima su napisane. Jedno je novi roman Davida Grosmana Život se sa mnom mnogo poigrao, koji se jednim delom odigrava u Beogradu i na Golom otoku, kao i na mnogim drugim mestima bivše Jugoslavije, dok je glavna junakinja nekadašnja Beograđanka Eva Panić-Nahir. Drugo je knjiga priča velikog italijanskog pisca Klaudija Magrisa Zakrivljeno vreme u Kremsu.

Zastupajući prava svojih domaćih autora, Arhipelagj e potpisao sa poznatim izdavačima od Slovenije i Nemačke do Irana, od Poljske i Francuske do Kine, od SAD do Turske, od Rumunije i Moldavije do Albanije, od Italije i Španije do Rusije ugovore o pravima i prevodima preko 20 knjiga svojih pisaca na 15 jezika.

Arhipelag je učestvovao na više međunarodnih sajmova knjiga i stručnih konferencija u oblasti izdavaštva i književnosti.

Rad na velikom međunarodnom projektu 100 slovenskih romana, čiji je Arhipelag najaktivniji nacionalni izdavač, pokazuje se u novim izdanjima i novim prevodima, kao i u velikim međunarodnim promocijama.

Klub čitalaca Arhipelag je u vremenu između dva Sajma knjiga u Beogradu stekao nove čitaoce koji nas prate iz knjige u knjigu. Tako smo dobili novu energiju bez koje je savremeno izdavaštvo teško zamisliti.

Arhipelag je u ovoj godini objavio knjige nekih od najznačajnijih savremenih svetskih pisaca

Roman Davida Grosmana Život se sa mnom mnogo poigraopredstavlja veliki trenutak savremene svetske književnosti. Za prethodni roman Konj ulazi u barGrosman je dobio Međunarodnu nagradu Man Buker, a za prevod novog romana, pre nekoliko meseci objavljenog u Izraelu, zainteresovane su desetine svetskih izdavača. Arhipelag objavljuje prvi prevod ovog romana. Grosmanov roman je velika i paradigmatična priča XX veka zasnovana na sudbini Eve Panić i njenom životu od Čakoveca, preko Beograda i Varvarina, do Golog otoka i odlaska u Izrael, gde će decenijama živeti u kibucu. Život se poigrao sa Grosmanovom junakinjom, ali je nije slomio. Novi roman slavnog slovenačkog pisca Draga Jančara smešten je u Mariboru i okruženju u poslednjoj godini Drugog svetskog rata.Roman Kao i ljubavje zadivljujuća priča o volji i otpornosti ljudskog duha na pozadini istorijskih slučajnosti i tragedija. U ovom majstorski ispričanom romanu, koji spaja intimne sudbine pojedinaca sa važnim društvenim tokovima i istorijskim silama, usred rata, okupacije, logora i gerilskih borbi, ukrštaju se četiri priče o četiri osobe koje su žrtve ili napadači, a nekada i oboje. Svako od njih pokušava na svoj način da odbraniti svoju ljubav od besmisla zla i propadanja ljudskog dostojanstva. Pet priča velikog majstora italijanske i evropske književnosti Klaudija Magrisa u knjizi Zakrivljeno vreme u Kremsugovori o pitanju vremena, o pitanju starosti i o velikim temama i velikim izazovima Prvog svetskog rata. Arhipelagobjavljuje i izabrane pozne pesme irskog nobelovca Šejmusa Hinija Živi lanac znanog sveta, sačinjene od stihova njegove pune zrelosti, iz poslednje tri njegove pesničke knjige. U ediciji 100 slovenskih romanauskoro se pojavljuje voluminozni roman sovjetske i tranzicijske epohe ruskog društva ruskog pisca Aleksandra Kabakova Sve može da se popravii provokativni društveni roman pisca Svetoslava Nahuma Raptus, prvi bugarski roman u ovoj međunarodnoj ediciji.

U ovoj godini Arhipelagje objavio nekoliko romana pisaca koji predstavljaju neke od najznačajnijih glasova nove srpske književnosti. Objavljeni su novi romani dvoje dobitnika Evropske nagrade za književnost, JegermajsterDarka Tuševljakovića i Otkako sam kupila labudaTanje Stupar Trifunović. Prvi roman Nine Savčić Vlasnik svega našegprivukao je veliku pažnju čitalaca, kao i provokativna autofikcija Srđana V. Tešina Mojeu kojoj se kao jedan od glavnih junaka pojavljuje Danilo Kiš. Novi krimi roman Mladena Vurune Otrov, banka i treće pismosmešten u beogradsku svakodnevicu ispunjenu ljubavnim aferama, političkim spletkama, tabloidima i moćnim bankama. U Švapskom notesuRatka Dangubića dokumenti i potreba za sećanjima oživljavaju jedan neobičan život koji ispunjavaju istorija i ideologija, sećanje na 1948. i na jedan koban put u Vršac na rumunsku granicu. Istorijski roman Nikole Moravčevića Nesrećni kraljgovori o tragičnom srpskom kralju Stefanu Dečanskom koga je otac prognao i oslepeo, a sin u uspeloj pobuni zadavio. U središtu romana su višegodišnja strana ropstva Stefana Dečanskog najpre u tatarskom logoru, a potom i u Carigradu.

U knjizi kritičke proze Solvitur scribendo Mihajlo Pantić ispisuje uzbudljivu hroniku svakodnevice i književnosti, dok Milan Todorov u novoj knjizi priča Telefonski imenik mrtvih pretplatnikapripoveda o intimi i svakodnevici, o porodici i prijateljstvu, o ljudima kojih više nema i o uspomenama koje su stalno sa nama.

Radnja nove drame Vide Ognjenović Kozociddešava se u crnogorskom planinskom selu, u posleratnoj Jugoslaviji. Zaplet gradi odluka vlasti da se pobiju sve koze, jer su one viđene kao štetočine na putu industrijalizacije zemlje, odnosno razvoja drvne industrije. Drama je metafora odnosa vlasti i naroda, kao i samodovoljnosti politike koja ne vidi dalje od sopstvenih interesa. Za ovu „dramu o obnovi i izgradnji“ Vida Ognjenović je nedavno dobila Sterijinu nagradu za najbolju dramu.

Arhipelag je jedini tržišni izdavač u Srbiji koji objavljuje poeziju. Pored knjige nobelovca Šejmusa Hinija, Arhipelagje objavio nove knjige pesama Ane Ristović Ruke u rukamai makedonskog pesnika Rista LazarovaJezerska, dok je u novoj ediciji Manuskript objavljena poema Ratka Dangubića Hercegovinasa crtežima Snežane Vujović Nikolić.

U ovoj godini Arhipelag se usredsredio na nekoliko kapitalnih knjiga iz oblasti istoriografije. Velika sinteza Marka Mazovera Hitlerovo carstvoima sve odlike remek-dela moderne istoriografije. Na gotovo 700 strana ove kapitalne knjige Mazover detaljno istražuje evropsku istoriju u doba nacističke vladavine, kao i uzroke koji su omogućili pojavu nacizma i njegovu dominaciju od početka tridesetih do prve polovine četrdesetih godina. Zasnovana na novim izvorima i novim tumačenjima, ova knjiga je briljantno napisana istorijska priča o dobu koje je promenilo sudbinu Evrope i sveta. Erik Hobsbaum u knjizi Doba carstva 1875–1914. oživljava jedan od najvažnijih perioda moderne evropske i svetske istorije, doba velikih imperija poslednjih decenija XIX i prvih decenija XX veka. Hobsbaum uzbudljivo slika jednu epohu, njenu politiku i društvo, ekonomiju i kulturu, dinastička trvenja i svakodnevni život, talase modernizacije i industrijalizacije u godinama i decenijama pre nego što će jedna moćna civilizacija zaplivati u užasima Prvog svetskog rata i tako postati „jučerašnji svet“. Pišući Istorija državnih finansija Srbije 1876–1895, Boško Mijatović je napisao dragocenu knjigu o političkom, društvenom i svakodnevnom životu Srbije u drugoj polovini XIX veka, kao i neodoljive portrete ključnih političkih aktera i vladara Srbije tog doba. Vladimir Petrović u knjizi Etničko čišćenjeispitujegenezu koncepta etničkog čišćenja u istorijskim razmerama od antike do moderne, od verskih do revolucionarnih tokova, od biopolitike do etnopolitike.

Velika istraživačka i politikološka studija Nebojše Vladisavljevića Uspon i pad demokratije posle Petog oktobra govori ostanju demokratije, političkih i medijskih sloboda u Srbiji od 5. oktobra 2000. do savremenog trenutka. Nastala kao plod dugogodišnjeg proučavanja i velikog istraživanja stanja demokratije, medija i političkih i građanskih sloboda posle 5. oktobra 2000. godine, knjiga Uspon i pad demokratije posle Petog oktobra na sistematičan, argumentovan i provokativan način raspravlja o decenijskom usponu demokratije u Srbiji i o ponovom povratku u autoritarni poredak.

Dve knjige objavljene u Arhipelaguu ovoj godini istražuju generacijska iskustva modernih Evropljana. Dok Dragoljub Mićunović u knjizi Moja 1968.daje ličnu sliku pobune 1968. godine i događaje koji su promenili njegov život i potresli svet realnog socijalizma u drugoj Jugoslaviji, francuski esejista Gijom Klosa u knjizi Jedna evropska mladostprikazuje i objašnjava razvoj evropske integracije iz ugla generacije ljudi rođenih tokom osme decenije prošlog veka, stasalih u godinama Hladnog rata, sazrelih u vreme pada Berlinskog zida i neviđenih političkih, društvenih i ekonomskih promena koje su se desile u Evropi tokom poslednje decenije prošlog veka, da bi punu zrelost i mogućnost da preuzmu odgovornije položaje u društvu i svojim državama dobili onda kada se Evropska unija našla u još nezabeleženoj seriji kriza.

Knjiga Gorana Nikolića i Predrag Petrović Poluskriveni ekonomski fenomenidonosi provokativne i podsticajne eseje o nedovoljno rasvetljenim fenomenima u ekonomskoj svakodnevici i u ekonomskoj i društvenoj istoriji, u srpskoj ekonomskoj stvarnosti i u tokovima globalizacije.

Nova edicija Arhitekst započeta je knjigom arhitekte i tumača arhitekture Đorđa Bobića Arhitektura u iznudio sudbini arhitekture kao umetnosti i kao praktičnog umeća u susretu sa okolnostima svog vremena od prvog ljudskog dana do Beograda među fontanama i Beograda na vodi.

Novo kolo edicije za decu i tinejdžere Mali Arhipelagdonosi knjigu pesama za decu akademika Dušana Teodorovića Kad je dabar sreo vidrui roman za decuMari-Luiz Gej i Dejvid Homel Leto u gradu, nastavak izuzetno popularnih romana Putujući cirkusi Put pod noge, objavljenih ranijih godina u Arhipelagu. Pesme akademika Teodorovića napisane su, kako autor kaže, za decu i za decu u odraslima. Reč je o zanimljivim i duhovitim, igrivim i vedrim pesmama ispunjenim jezičkim obrtima, maštom punom slobode i istinskom radošću igre.

Do kraja godine Arhipelagće objaviti još nekoliko knjiga u različitim žanrovima, čime će prevazići uobičajeni broj naslova u prethodnih nekoliko godina.

“Pravo čitalaca na izbor uvek je važnije od trendova svejedno koje ih sile političkog ili društvenog polja oblikuju. Književnost se ne sme svoditi na jedan ukus, na jednu boju, na jedan trend. Ona mora biti glas razlike i glas vrednosti. Najbolje knjige su uvek oličavale istinske hartije od vrednosti. Kompromisi su često postali zla kob socijalnog licemerja. Utoliko pre potrebna nam je književnost bez kompromisa. Otuda smo nastojali da čitaocima predložimo takvu književnost i takvu humanistiku i u 2019. godini”, navodi se u saopštenju Arhipelaga.