fbpx

Mina Milosavljević: Geometrijske apstrakcije


Izložba crteža i slika čiji je predmet istraživanje u geometrijskoj apstrakciji, 23-31. jula, Mala galerija ULUPUDS

Polazna tačka za istraživanje geometrijske forme potiče iz tajanstvenih geometrijskih prikaza prisutnih u narodnoj umetnosti i rukotvorinama, svojevrsnih prastarih folklornih simbola korišćenih u težnji da se prikažu i u svesti osvoje pradrevni  fenomeni  univerzalne interakcije muškog i ženskog principa.

U geometrijskom prikazu se naslućuje osovina koja spaja i razdvaja ove vanvremene principe, rotirajući ih u paralelnoj i simetričnoj ritmičnosti i ponavljanju.

Tajna postojanja, prapostanka i održanja sažeta u apstraktnu strukturu koja generiše iluziju kretanja  u večnom metafizičkom prostoru.

Od ove polazne tačke forma se oslobađa u različitim pravcima, sve do konačnog redukovanja u minimalističkoj apstrakciji.

Forme su dovedene do krajnje jednostavnosti i lako se zaokružuju u perceptivnom polju, međutim ostaju otvorene na nivou značenja. Stvara se istovremeni osećaj i jasnoće i enigmatičnosti. Podsećaju da je svet veći i neotkriveniji nego što nam se čini. U očiglednom je sadržano i sve ono nespoznato.