Virtuelni pogled na Beogradsko sajmište

Uz pomoć naočara za virtuelnu realnost, sa četiri ključne tačke, moći ćete da sagledate celokupnu panoramu Sajmišta, a zatim da detaljnije vidite i jugoslovenske paviljone sa centralnom kulom, kao i paviljone stranih zemalja: Mađarski, Rumunski, Turski, Čehoslovački, Italijanski i Nemački. Ovaj virtuelni pogled na Beogradsko sajmište, biće dostupan posetiocima izložbe počevši od subote 03. juna 2017. godine, i to svake subote tokom trajanja izložbe u intervalu od 13 do 17 časova. Virtuelni pogled na Beogradsko sajmište realizuje se kao deo pratećeg programa izložbe „Beogradsko sajmište – povratak u budućnost“, koju svi zainteresovani mogu pogledati u Konaku kneginje Ljubice do 20. juna.

Autor virtuelnog prikaza Beogradskog sajmišta je Sanja Đurić, student master studija Arhitektonskog fakulteta u Beogradu. Tehničku opremu i podršku za realizaciju virtuelnog prikaza obezbedili su “VRlabs“, „Startit Centar“ i Urbanistički zavod Beograda.

Izložba „Beogradsko sajmište – povratak u budućnost“ predstavlja završnu fazu istoimenog projekta organizovanog u saradnji Muzeja grada Beograda i Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, a podržanog od strane UPG Noć muzeja.  Izložbu su, pod vođstvom svojih profesora i kustosa Muzeja grada Beograda, uradili studenti master studija Arhitektonskog fakulteta u Beogradu. Autori koncepta izložbe su prof. dr Zoran Đukanović i asistent MA Predrag Jovanović sa Departmana za urbanizam Arhitektonskog fakulteta u Beogradu i MA Angelina Banković, kustos Muzeja grada Beograda.

 Cilj ove izložbe je da se, korišćenjem najadekvatnijih tradicionalnih, ali i najsavremenijih multimedijalnih tehnika prezentacije, najširoj javnosti skrene pažnja na karakteristike, značaj i vrednost, kako arhitekture Beogradskog sajmišta tako i međunarodnih i nacionalnih sajamskih izložbi koje su, u okviru ovog prostora, bile realizovane u periodu od otvaranja 1937. godine, pa do nacističkog bombardovanja Beograda 6. aprila 1941. godine, odnosno do početka Drugog svetskog rata, kada je namena ovog prostora iz korena promenjena u zloglasni koncentracioni logor. Nastanak i rad prvog Beogradskog sajmišta od 1937. do 1941. godine prikazan je kroz sedam reprezentativnih događaja, koji na najbolji način ilustruju dešavanja na Sajmištu, ali i značaj Sajmišta za Beograd i njegove građane.

Izloženi materijal je nastao kao rezultat opširnih istraživanja dostupne originalne građe (crteža, planova, fotografija, filmskih zapisa, novinskih članaka, svedočenja i sl.) iz zbirki Muzeja grada Beograda, Istorijskog arhiva Beograda, Jugoslovenske kinoteke, Etnografskog muzeja, Muzeja automobila, Muzeja vazduhoplovstva, kao i iz privatnih zbirki i kolekcija, posebno kolekcije Miloša Jurišića koji je ustupuo veliki broj fotografija korišćenih na izložbi.

Najznačajniji doprinos projekta, predstavljaju upravo radovi studenata koji su prezentovani ovom izložbom: maketa Sajmišta u razmeri 1:100, urađena u skladu sa rekonstrukcijom Sajmišta predviđenom Detaljnim urbanističkim planom Beograda iz 1992. godine, virtuelni prikaz Sajmišta, 3D modeli i crteži sajamskih paviljona.

Izložbu „Beogradsko sajmište – povratak u budućnost“ svi zainteresovani mogu pogledati u Konaku kneginje Ljubice do 20. juna 2017. godine.