Radok mejl

Zašto Endi Radok dolazi u Srbiju?

Govoriće o medijskoj (ne)pismenosti, ukazaće na mlade kao kreativnu novomedijsku publiku, prikazaće brigu medijskih stručnjaka za kvalitetniji pristup potrebama nove publike i proveriće da li mladi u Srbiji koriste medije ili mediji koriste njih. Endi Radok, profesor australijskog univerziteta Monaš, istaknuti stručnjak u oblasti teorije masovnih komunikacija i politika popularne kulture
i autor knjige Mladi i mediji (Clio, 2015) gostovaće u Srbiji od 4. do 9. aprila.

Tokom svog boravka održaće dva predavanja studentima Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (5. april)  i Filozofskog fakulteta u Nišu (6. april) ali će razgovarati i sa učenicima i njihovim profesorima u Novom Pazaru.  Poseta se završava  njegovim učešćem ma Forumu Mediji u Srbiji u digitalnom dobu u Beogradu (8. april, Dom omladine).

Od Radoka ćemo saznati više o tome šta je medijska pismenost, koji su njeni aspekti  i zašto ona predstavlja osnovu demokratskog društva.

Radok će takođe govoriti o tome kakvi su mladi kao medijska publika, na koje sve načine koriste medije i kako se u odnosu mladih i medija odražava stanje jednog društva.