MArion pozivnica

Žan-Lik Marion gostuje u Srbiji

Po pozivu Akademske knjige, Francuskog instituta u Srbiji i Instituta za filozofiju i društvenu teoriju ugledni francuski filozof i akademik Žan-Lik Marion gostovaće u Srbiji od 3. do 5. decembra povodom objavljivanja njegove knjige Erotski fenomen na srpskom jeziku (Akademska knjiga, Novi Sad, 2015).  Predavanje i seminar su besplatni i otvoreni za sve. Biće obezbeđen simultani prevod na srpski.

Žan-Lik Marion (Jean-Luc Marion) jedan je od najvećih francuskih filozofa danas. Rođen 1946. godine, član je Francuske akademije i počasni profesor na Univerzitetu Pariz-Sorbona. Pored Sorbone, Marion takođe predaje na Univerzitetu u Čikagu i rukovodilac je Dominikanske katedre „Dibarl“ na Katoličkom univerzitetu u Parizu.

Reč je o najvećem svetskom stručnjaku za Dekarta i novovekovnu filozofiju, čiji je rad duboko uticao kako na savremenu fenomenologiju tako i na teologiju (između ostalog, objavio je knjige Sur l’ontologie grise de Descartes [1975], Dieu sans l’être [1982], Réduction et donation. Recherches sur Husserl, Heidegger et la phénoménologie [1989], Étant donné. Essai d’une phénoménologie de la donation [1997]).

Žan-Lik Marion je sasvim samosvojna figura na savremenoj svetskoj intelektualnoj sceni. Inspirisan hrišćanstvom, te kritičkom recepcijom fenomenologije (pre svih Huserla i Hajdegera), on se na originalan način obračunava s filosofskom metafizikom, pre svih kod Dekarta, pokazujući pritom nedovoljnost i njenih savremenih kritika, te neophodnost njenog radikalizovanja, čime bi se nadišao sam horizont pojma bića, koji je za njega, na Levinosovom tragu, izuzetno sporan. Međutim, iako višestruko vezan za tradiciju, Marion sebe razumeva kao postmodernog mislioca, što pre ukazuje na njegov upadljiv otklon od modernosti i čitave vodeće linije filosofsko-teološke tradicije, nego na pripadnost onome što se obično podrazumeva pod „postmodernom“, s kojom je često ulazio u kritički dijalog. Marion nije samo kritičar tradicije nego i neko ko ozbiljno i samosvojno promišlja različite fenomene ljudskosti i savremenog sveta.

Raspored predavanja:

Petak, 4. decembar – 18h

Kolarčeva zadužbina, Studentski trg 5, Beograd

Predavanje Žan-Lika Mariona Granice fenomenalnosti

Subota, 5. decembar od 10h do 12h

Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Kraljice Natalije 45, Beograd

Okrugli sto povodom knjige Erotski fenomen

Učesnici iz Francuske: Žan-Lik Marion i Klaudija Serban

Subota, 5. decembar – 18h

Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, dr Zorana Đinđića 2, Novi Sad

Predavanje Žan-Lika Mariona: Redukcija i epokhé

Predavanje će se održati 5. decembra (subota) 2015. u 18h na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu (Dr Zorana Đinđića 2).