5

Umetnici Ilija Šoškić i Tomislav Peternek poklonili dela MSU

Nakon uspešno realizovane i veoma posećene retrospektivne izložbe Ilije Šoškića Akcione forme održane od oktobra do decembra 2018. godine u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu i Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu, umetnik je želeo da se zahvali na izuzetnom angažmanu celog tima oba muzeja za koje smatra da su na sjajan način predstavili njegov rad publici. U znak zahvalnosti MSUB poklonio je rad Ikar (1989/2018). Rad je nastao 1989. godine a u produkciji MSUB obnovljen za retrospektivu Akcione forme. Kako je instalacija realizovana uz pomoć tehničke službe Muzeja, umetnik je želio da se nađe u našoj kolekciji.

1


Takođe, Tomislav Peternek je nakon otkupa tri njegove reprezentativne fotografije za izložbu Sekvence. Umetnost Jugoslavije i Srbije iz zbirki Muzeja savremene umetnosti., kojom je otvorena rekonstruisana zgrada Muzeja na Ušću 2017. godine, kao i otkupa pet fotografija 2018. godine koje su upotpunile presek kroz njegov opus, smatrao, da je kao gest uvažavanja naše institucije prikladno da pokloni čitavu seriju od 99 fotografija.

Ove fotografije čine značajnu celinu u opusu umetnika koja je bila predstavljena na njegovoj retrospektivnoj izložbi i izuzetno su značajne za kolekciju Muzeja savremene umetnosti.

Muzej savremene umetnosti želi da se zahvali obojici umetnika na izuzetnim poklonima koji obogaćuju naše zbirke i biće naredne godine predstavljeni na izložbi Novih akvizicija MSU.