obskura

U unutrašnjosti kamere: kamera obskura

Priliku da uđete u unutrašnjost kamere imaćete do 21. avgusta u 20h, jer se Galerija Artget pretvara u kameru obskuru već u subotu 17. avgusta u 12h. Ovaj događaj pratiće i muzički nastup, takođe u subotu, od 15h.

“Fenomen slike koja nastaje kad potpuno zamračen prostor osvetlimo samo svetlošću iz jednog malog tačkastog izvora davna je preteča fotografije i filma. I danas, kada su ovo postali dominantni mediji ne samo umetnosti, već i komunikacije, ostaje nešto vredno u iskustvu bivanja unutar foto-aparata, što kamera obskura zapravo nudi. Slika se formira neposredno, a svetlina je takva da u sliku skroz “poverujemo” tek kada se oči naviknu na tamu (i to ne samo mehanički, što se desi već nakon nekoliko sekundi, već i hemijski, za šta je potrebno desetak minuta). Obuhvatnost slike je takva da nas sasvim proguta, prekrivajući zidove, podove i plafon, ostavljajući samo tamni obris na zidu nasuprot, tamo gde smo joj ostali na putu.”

Autor koncepta: Luka Knežević Strika, Belgrade Raw

Zvučni nastupi u mraku, program za subotu 17. avgust:

 15 h Marina Džukljev

17 h Lukatoyboy

19 h Hobbledehoy