Saradnja između Arhiva Srbije i turskih arhiva

Martovski 2023 LookerWeekly 728x90 baner

U utorak, 6. oktobra, u 12 časova, u Arhivu Srbije, biće potpisan Protokol o saradnji između Arhiva Srbije i Generalne direkcije državnih arhiva Republike Turske.

Protokol će u ime dveju institucija potpisati direktori: dr Miroslav Perišić i dr Ugur Unal (Uğur Ünal).

Posle potpisivanja protokola biće predstavljen dvotomni zbornik dokumenata Diplomatsko predstavništvo Srbije u Carigradu 1830–1868.

Potpisivanju protokola i promociji zbornika prisustvovaće Ivan Tasovac, ministar kulture i informisanja Republike Srbije i njegova ekselencija gospodin Mehmed Kemal Bozaj, ambasador Republike Turske u Srbiji.

Potpisivanje protokola o saradnji sa turskim arhivima od strateške je važnosti za Arhiv Srbije i srpsku nauku i kulturu s obzirom da predviđa istraživanje arhivske građe značajne za istoriju srpskog naroda koja se čuva u turskim arhivima.

Inicijativu za uspostavljanje saradnje pokrenuo je dr Miroslav Perišić, prilikom zvanične posete delegacije Arhiva Srbije Otomanskom arhivu u Istanbulu decembra 2013. godine, a imajući u vidu da se izuzetno velika količina arhivske građe o istoriji Srbije i srpskog naroda čuva u turskim arhivima i da do sada, osim pojedinačnim naporima istoričara, istraživanje nije organizovano na nivou institucija.

O zbornicima Diplomatsko predstavništvo Srbije u Carigradu 1830–1868 govoriće: dr Ugur Unal, direktor Generalne direkcije državnih arhiva Republike Turske, dr Srđan Katić, viši naučni saradnik Istorijskog instituta Beograd i dr Miroslav Perišić, direktor Arhiva Srbije.

Zbornici su objavljeni u okviru edicije „Istorija srpske diplomatije – dokumenta“ i sadrže dokumenta Arhiva Srbije koja se odnose na rad diplomatskog predstavništva u Carigradu – najstarijeg diplomatskog predstavništva u istoriji moderne srpske države. Arhivska građa o predstavništvu grupisana je u dva toma, prvi tom obuhvata period od 1830. do 1858. godine, odnosno do povratka kneza Miloša Obrenovića na vlast i sadrži 460 dokumenata, dok se u drugom tomu nalazi 396 dokumenata nastalih u periodu od 1859. do 1868. godine. Zbornik su priredili: Miroslav Perišić, Aleksandar Marković i Svetozar Rajak.

Objavljivanje zbornika omogućilo je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.