Korice LJUB

Roman Ljubav sama

Izdavačka kuća Heliks objavila je, u okviru projekta „Identiteti: istrajnost u potrazi za ljudskim vrednostima u evropskoj književnosti“, roman Ljubav sama, francuske autorke i profesorke na Sorboni, Lorans Plazne.

Oslanjajući se na tradiciju francuskih ljubavnih romana, Plazne stvara vrhunsku svetsku književnost oličenu u klasičnom stilu i univerzalnoj tematici. Ljubav kao katalizator unutrašnjih previranja i preispitivanja sopstvenog identiteta osnovna je preokupacija glavne junakinje, plemkinje Luiz-Katrin D’Albreht, koja prkosi stereotipima nametnutim od strane društva i bira slobodu i ljubav umesto stega i konvencija.

Radnja romana je smeštena na kraj 17. veka, pripovedana u trećem licu s dubokim i istančanim uplivima u misli i emocije glavne junakinje. Snažna, realistična biografija jedne plemkinje čini da se roman Ljubav sama svrsta u red s delima klasičnih svetskih autora poput Rusoa, Lakloa, Balzaka, Diras ili Prusta.

Lorans Plazne je doktor književnosti, a uža specijalnost joj je francuska književnost 17. veka. Za roman Ljubav sama dobila je prestižnu Evropsku nagradu za književnost 2012. godine.

Projekat izdavačke kuće Heliks podržan je od strane EACEA programa „Kreativna Evropa“ i njegovog potprograma „Kultura“, a u okviru njega će biti objavljeno devet knjiga.