Screen Shot 2019 04 01 at 21.59.08

Pet pisaca U najužem izboru za nagradu „Aleksandar Tišma”

U najužem izboru za Međunarodnu nagradu za književnost „Aleksandar Tišma”: Stasjuk, Velikić, Bodor, Darvaši, Karahasan

Na konkursu za Međunarodnu nagradu za književnost „Aleksandar Tišma”  žiri sastavljen od eminentnih pisaca i kritičara, Đerđ Konrad, Peter Handke, Vladislava Gordić Petković, Ilma Rakuza (predsednica žirija) i Matijas Enar, glasanjem su izabrali pet pisaca koji su ušli u uži izbor. Za ukupno književno stvaralaštvo u užem izboru našli su se Adam Bodor i Dragan Velikić, a za pojedinačna dela: Laslo Darvaši (Wintermorgen. Novellen. Suhrkamp Verlag, Berlin 2016), Dževad Karahasan (Der Trost des Nachthimmels. Roman in drei Teilen. Suhrkamp Verlag, Berlin 2016), Andžej Stasjuk (Der Osten. Roman. Suhrkamp Verlag, Berlin 2016). U roku od 30 dana žiri će odabrati prvog laureata Međunarodne nagrade za književnost „Aleksandar Tišma” koja se sastoji od plakete i novčanog iznosa (10.000 evra).

Fondacija „Aleksandar Tišma” osnovana je u avgustu 2016. Misija Fondacije je afirmacija, popularizacija i proučavanje dela i ličnosti književnika i akademika Aleksandra Tišme. Jedna od osnovnih aktivnosti Fondacije je dodela Međunarodnе nagradе za književnost „Aleksandar Tišma”. Nagrada se dodeljuje svake druge godine najboljem svetskom piscu za ukupno ili pojedinačno književno delo napisano i objavljeno na bilo kom svetskom jeziku, a prevedeno i objavljeno na jednom od evropskih jezika – nemačkom, engleskom i francuskom.