Dve nove izložbe u DOB-u

U utorak, 1. oktobra u Domu omladine Beograda biće otvorene dve izložbe. Izložba Vesne Opavski “Ključna reč – Umetnost” biće otvorena u 19h u Velikoj sali, a izložba Marije Grahovac “SILVER FORCE” u 19h u Galeriji DOB-a.

Izložba Vesne Opavski “Ključna reč – Umetnost” traje do do nedelje, 13. oktobra. To je izložba digitalnih grafika i predstavljanje rezultata internet istraživanja Vesne Opavski. Doktorski umetnički projekat „Digitalne grafike i njihova komunikacija u virtuelnoj i relanoj sredini“. Autorka izložbe, Vesna Opavski, je doktorantkinja Fakulteta likovnih umetnosti i direktorka sajta Medija centra Beograd.

Ovaj umetnički događaj govori o važnosti umetnosti i njenom položaju u Srbiji i radi preciznije informacije, javnost će biti uključena u projekat putem internet prezentacije www.opavsky.net i fejsbuk stranice www.facebook.com/Vesna.Opavsky.art , gde će moći, u galeriji ili sa druge lokacije, da unese pojmove koji je asociraju na umetnost. Sabiranjem tih odgovora, rezultati će biti automatski, u realnom vremenu, grafički prikazivani u vidu oblaka reči – Word Cloud, tj. skupa reči različitih veličina u skladu sa odnosom njihove zastupljenosti. Cilj saradnje sa publikom je povezivanje iskustva čitanja i pretraživanja interneta sa galerijskim iskustvom posmatranja umetničkog dela.

Na monitorima će biti uporedo prikazana još dva oblaka reči – prvi sa pojmovima najzastupljenijim u Gugl pretragama na temu umetnosti i drugi sa istaknutim rečima koje se već nalaze uz reč Umetnost. Uporedni prikaz na pojednostavljen način predstavlja odnos ponude i potražnje Umetnosti na internetu. Proizvod istraživanja je i Adresar umetnosti na internetu koji izlistava adrese od 100 sajtova na kojima se reč umetnost najčešće pominje.

Kupci digitalnih grafika Vesne Opavski uz grafiku dobiće umetničko delo u elektronskoj formi na CD-u, licencirano licencom Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija koja podrazumeva neograničeno umnožavanje i korišćenje u nekomercijalne svrhe, bez prerade. Publika će biti pozvana da upiše svoje komentare i utiske.

 

Izložba Marije Grahovac “SILVER FORCE” je otvorena do nedelje, 13. oktobra.

Sila – sveprisutna srebna sila koja pokreće kosmos, svet ali i nas same. Naš intimni doživljaj energije koja pokreće emocije i život. Sila kao izazivač promena i interakcija, kao naš unutrašnji potencijal da delujemo na svet oko sebe, kao način delovanja spoljašnjeg sveta na nas same. Energija koja pokreće sve čestice i prožima čitav kosmos. Ti višestruki i fascinantni odnosi mikro i makro sveta. Imaginarni točak titanskih srazmera koji se okreće vođen nezadrživom, snažnom silom – Silver Force.

Ovo su bili pokretači koji su inspirisali umenticu prilikom kreiranja svog najnovijeg projekta Silver Force, koji je ovom prilikom predstavljen u galeriji Doma omladine. Projekat Silver Force je nastavak projekta Colour Force koji je bio predstavljen u galeriji „Grafički kolektiv“ u februaru 2011. godine.

Postavku čine dve serije grafika kružnog oblika i one formiraju put koji vodi ka centralnoj rotirajućoj instalaciji – „imaginaranom točku titanskih razmera – univerzalom pokretaču“. Na grafikama iz prve serije, slike se otvaraju poput magičnih odraza u kaleidoskopu. Apstraktni motivi eksplozija energije se udvajaju kao odrazi u ogledalu, kreirajući fantastične pejsaže. Na drugom nizu grafika apstrakcija je podignuta na sledeći nivo, a beskonačno umnoženi cik – cak motivi formiraju treperava enegretska polja i upečatljive monohromne slike.