Aleksandar Mijuskovic

Lice i naličje Beograda

U ponedeljak 8. februara od 20 časova u UK Parobrod na izložbi/video projekciji “Lice i naličje Beograda” biće predstavljeni radovi nastali tokom projekta 3M: Multimedija, multiplikatori sa margine: u okviru kojeg je tridesetčetvoro mladih aktivista iz dvanaest zemalja Evrope imalo prilike da na radionici nauče o pripovedanju pomoću digitalnih sredstava.

Radionicu su držali Romana Zajec iz Ljubljane (video) i Luka Dakskobler iz Kranja (fotografija). Nosioci projekta su Balkanska inicijativa za toleranciju iz Beograda (BIT) i APIS Institut za multimediju i edukaciju iz Ljubljane, a uz finansijsku podršku Erasmus+ programa Evropske Unije.

Projekat je nastao kao inicijativa dvanaest nevladinih udruženja bliskih po konceptu, sa idejom da saradnjom pruže priliku mladim aktivistima da kroz obuku osnaže socijalno osetljive grupe, pružajući im alate i znanja o novim tehnologijama, pomoću kojih će lakše da promovišu svoju priču. U projektu su pored BIT-a i APIS-a učešće uzeli i: Toplum Gonulluleri Vakfi (Turska), Baltic Regional fund (Latvija), Association Multisports loisirs (Francuska), The Inside Out Programme (Severna Irska), Buinho Living Lab (Portugalija), Urbana Mladež (Hrvatska), AIM Agenzia Intercultura e Mobilità (Italija), Asociatia Carusel (Rumunija), Malteser Ndihmon ne Shqiperi (Albanija), PRONI Centar za omladinski razvoj (Bosna i Hercegovina).

Romana Zajec, koja je koosnivač i programska direktorka APIS-a  i mentorka u projektu kaže da su kroz radionicu aktivisti imali priliku da se upoznaju sa tehnikama fotografije, videa i kros medije i usmenog pripovedanja. “Posle međusobnog upoznavanja aktivista i upoznavanja sa tehnikama digitlnog pripovedanja aktivisti su imali prilike da svoje stečeno znanje primene i na terenu sa društveno osetljivim grupama u Beogradu. Upravo te radove će publika imati prilike da vidi na izložbi u Parobrodu, a svoje znanje će moći da primene i angažovanjem u svojim zemljama.  Ideja projekta i cilj instituta APIS je da promoviše socijalnu uključenost i osnaživanje najugroženijih i marginalizovanih, kroz sprovođenje neformalnih obrazovnih programa za ljude sa manje mogućnosti. Projekti se razvijaju i sprovode u ovom okviru sa ciljem da podstaknu i pomognu učešće, socijalnu inkluziju i razvoj veština za zapošljavanje”.

Drugi mentor radionica, Luka Dekskobler, nagrađivani fotograf i fotoreporter iz Kranja u radu sa mladim aktivistima ističe: “Učesnici foto radionice bili su apsolutno neverovatni. Oni su vrlo raznolika grupa, sa širokim spektrom fotografske veštine. Ali oni su moje smernice tražili u srcu, i iskoristili svoju senzibilitet da za jedan dan naprave manje ili više neverovatno dobre priče. Svako od njih. Bio sam zadivljen, još uvek sam. Oni dokazuju da bi se napravila foto priča dostojna najuglednijih fotografa, ne treba ti puno veštine i opreme, treba ti dobro srce.”

Ivana Stanojev iz Balkanske inicijative za toleranciju iz Beograda (BIT) ističe da se kroz ovakve projekte sa partnerskim organizacijama razvija snažna mreža nevladinih organizacija koje kroz obuku osnažuju socijalno isključene, ugrožene grupe, pružajući im alate i znanja o novim tehnologijama i medijima. Projekat nastoji da podigne glas onih koji su socijalno nevidljivi (migranti, Romi, nezaposleni, manjine, izbeglice…), i proširi njihovu vidljivost u medijima i među opštom populacijom. Projekat kombinuje aktivnosti na izgradnji kapaciteta sa dve tehnike – jedna je trening u pričanju priče učesnika uz pomoć video i foto novinarstva, a druga je obuka u vidu socijalnog Hackathon događaja koji će dovesti do razvoja mobilnih aplikacija i veb platforme za opšte dobro, projekat koji će BIT organizovati na proleće ove godine.

Izložba “Lice i naličje Beograda” trajaće do 10. februara 2016.