Februarske izlozbe

Februar u galerijama Kulturnog centra Beograda

U četvrtak, 11. februara u 19h Kulturni centra Beograda otvara tri izložbe u svojim galerijskim prostorima. Sve izložbe su otvorene za publiku do 5. marta, a radno vreme galerija je od 12 do 20 sati, osim nedeljom.

U Likovnoj galeriji KCB-a

Izložbz GRAEAE, autorki Ivane Milev, Bojane Atlija i Nine Galić.

U grčkoj mitologiji Greje su tri sestre koje su pored krvnog srodstva delile i oko – organ koji nam omogućava percepciju i imaginaciju. Bojana, Ivana i Nina simbolično dele jedno oko, međutim, svet koji one percipiraju, prisvajaju i preoblikuju, fundamentalno je drugačiji. Njihove vizure uslovljene su različitim problemima – estetskim, egzistencijalnim i političkim. Kroz različite pristupe stvaranju, kompulsivnosti tog procesa, rešavanja likovnih, filozofskih i političkih problema, autorke se čiste od afekata koje stvara spoljni svet…

U galeriji Artget

Maja Medić i Milena Jokanović na izložbi fotografija Slike kojima (se) pamtimo, istražuju sopstvenu prošlost odnosno nasleđe koje pronalaze u starim porodičnim fotografskim albumima. 

Centralno pitanje oko kojeg se obe kreću, jedna kroz umetnički izraz, a druga sa teorijskog aspekta, jeste pitanje identiteta – identiteta njihovih baka čije fotografije i dokumenta nalaze u porodičnoj baštini, identiteta grada Beograda u kojem odrastaju kako njihove bake tako i one same, te najzad, pitanje sopstvenih identiteta koji se konstantno prepliću i razotkrivaju upravo u različitim slojevima, svojevrsnim slikama prošlosti. Pojam slike, iako se na ovoj izložbi najviše vezuje za bukvalne slike prošlosti, odnosno stare fotografije, autorke izložbe shvataju mnogo šire, misleći na najrazličitije nosioce sećanja i uspomena koji aktiviraju memoriju svakog pojedinca i bude niz različitih asocijacija na minula vremena. Izložbu otvara prof. dr Dragan Bulatović, iz Centra za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.

U galeriji Podroom

Predstaviće nam se čak osam autora iz Trebinja na izložbi Trebinjska savremena umjetnička scena.

Izložba postavlja pitanje da li se uopšte može govoriti o aktivnoj umetničkoj sceni u mestu koje je geografski na samoj periferiji teritorije jedne države? I pored toga što svi odabrani umetnici, Anka Gardašević, Igor Bošnjak, Miljan Vuković, Marko Musović, Nada Arnaut, Ratko Vučinić, Sreten Milatović, Taida Jašarević, govore prepoznatljivim internacionalnim jezikom, koriste sva dostupna moderna tehnološka dostignuća, u njihovim radovima se mogu prepoznati naznake podneblja sa kojeg potiču, u izboru tema i u postupku, kao i u duhu kojim odišu. Oni savremenim medijskim jezikom istražuju različite kontekste svog društvenog okruženja, naročito teme u vezi sa ličnim odnosom ka društveno-političkoj tranziciji, migraciji, globalizaciji, problemima identiteta i odnosa prema savremenoj ekonomiji, kapitalu i tehnologiji.

Realizacija izložbe: Kulturni Centar Beograda, Kulturni Centar Trebinje, Opština Trebinje, Akademija likovnih umjetnosti Trebinje.