Kustos – elitno zanimanje

Ciklus predavanja dr Voislava Vasića počinje predavanjem “Kustos – elitno zanimanje u srpskoj kulturi” koje će biti održano u četvrtak, 26. maja u 18h u Etnografskom muzeju.

Ciklus se sastoji od četiri predavanja u skladu sa četiri lica kustosa, odnosno četiri sredine u kojima on deluje i s kojima je u dijalogu.

U prvom predavanju, u četvrtak 26. maja, V. Vasić se bavi početnom sredinom u kojoj je predmet ili delo nastalo, u kojoj se upotrebljavalo, raslo, bivalo zasuto, zatrpano ili se skrivalo/čuvalo pre nego što je privuklo pažnju kustosa ili postalo njegova briga. Kustos se tu vidi kao istraživač i tragalac s kolekcionarskom strašću.

Bogato lično iskustvo dopustiće predavaču da bude analitičan i kritičan, uz naglašavanje varijabilnosti i nijansi u značenjima, pojavama i procesima. Tema će biti obrađena dinamično, kao niz procesa u kontekstu istorijskih promena, tehnološkog razvoja i napretka muzeološke prakse. Svoje teze, predavač će potkrepljivati izborom konkretnih primera.