image 0 02 01 3241f5073c0a973c2215fdc8cda2053f8dd92950de9d8304a84f0c44d8023709 V

Najava izložbe „Na palubi broda…“

U okviru 39. Međunarodnog sajma nautike, lova i ribolova, koji se održava od 9. do 12. marta 2017. godine, biće prikazana i izložba “Na palubi broda… na obali reke”, koju je realizovalo Javno preduzeće “Beogradska tvrđava”.

Posetioci Sajma biće u prilici da se upoznaju sa značajem Dunava kao trgovačkog i turističkog puta, nekadašnjim izgledom naselja uz Dunav, načinom života stanovništva dunavskih regija, kao i sa tadašnjim turističkim rutama, brodovima i reklamnim materijalom.

Na 24 panoa biće prikazani vodiči po Dunavu namenjeni putnicima, objavljivani od strane Dunavskog parobrodskog društva od sredine tridesetih godina 19. veka. U vodičima koji su, sa kratkim prekidima, izdavani do Drugog svetskog rata, opisana su putovanja rekom, uz tekstove o naseljima na obalama, prirodnim lepotama i kulturno-istorijskim spomenicima. Izložba je upotpunjena geografskim kartama, slikama brodova koji su saobraćali od 1829. do 1914. godine, redovima plovidbe, plakatima društva, oglasima štampanim po novinama, jelovnicima sa brodova…

„Na obalama Dunava „nižu se perla do perle”: naselja, stara utvrđenja, duhovna središta, prirodne lepote, mnogobrojne etničke zajednice; smenjuju se mesta sukoba i mesta mira, prepliću se prošlost i sadašnjost“ (dr Đorđe S. Kostić, autor; iz teksta izložbe).

Izložba je prvi put prikazana u okviru manifestacije “Dani evropske baštine” u septembru 2016. godine, na Savskom šetalištu na Kalemegdanu.