Maria mala

Marija Koliopoulou gost predavač na IUI

U Institutu za umetničku igru od 6. do 17. marta Marija Koliopoulou održaće seriju predavanja.

Osnivač i koreograf Proxsima plesne kompanije koja je nastala 1996. godine na Laban Konzervatorijumu za muziku i ples u Londonu kao grupa  koreografa i igrača, ujedinjenih u istraživanju različitih oblika umetničke igre, dopuštajući pri tom svim učesnicima ličnu slobodu pri radu na projektima.

Jedan od osnovnih ciljeva ove kompanije je ostvarivanje univerzalne komunikacije umetnika različitih pravaca prilikom ostvarivanja novih produkcija. Tokom dvadesetogodišnjeg neprekidnog rada prikazano je više od trideset raznih plesnih predstava, video produkcija i instalacija u bezbroj zemalja. Kompanija 2001. godine postaje međunarodna, jer u nju stupa veliki broj umetnika iz različitih zemalja i različitog porekla.

Koreografije Marije Koliopoulou prikazane su s vidnim uspehom na mnogobrojnim prestižnim svetskim festivalima; od 2005. godine ona sarađuje s Danskim insitutom za igru kao koreograf; s Onazis kulturnim centrom sarađuje kao pedagog savremene igre, s naročitim naglaskom na delatnost sa osobama s posebnim potrebama.

Član je Grčke plesne mreže preko koje se povezuju igrači i podjednako podržavaju profesionalni i neprofesionalni igrači. Njena disertacija Razvoj umetničkih veština i sposobnosti u umetničkoj igri objavljena je u knjizi Culture and Art – Seven Essays on Dance, Atina 2000.

Proxsima kompaniju podržavaju Ministarstvo kulture Grčke, Video Dance, Austrijska ambasade, Grčki Nacionalni centar za teatar i ples.