Screenshot 2023 09 06 at 17.51.27

Beogradski festival mentalnog zdravlja: Znamo da je važno, a koliko u njega ulažemo?

Pod sloganom “Znamo da je važno – mentalno zdravlje – a koliko u njega ulažemo?”, Pokret za mentalno zdravlje od 10. septembra do 13. oktobra organizuje III Beogradski festival mentalnog zdravlja.

Kao i prethodnih godina, Festival se održava u cilju podizanja svesti javnosti o značaju brige o mentalnom zdravlju, ali i kao apel donosiocima odluka da, preduzmu sve neophodne korake u cilju unapredjenja postojećih sistema zaštite mentalnog zdravlja u Srbiji.

Nedavna istraživanja pokazala su da se oko trećine stanovništva Srbije može smatrati psihološki ugroženim (PIN, 2022), dok su kod svake šeste osobe prisutne smetnje koje zaslužuju pažnju kliničara.

Ono što posebno zabrinjava je i da se samo jedna trećina osoba sa teškoćama u domenu mentalnog zdravlja obraća za pomoć stručnim službama (Cov2Soul, 2022) – kao glavni razlozi, a zbog nedovoljne dostupnosti besplatnih usluga podrške, izdvajaju se nedostatak
finansija, ali i samostigmatizacija, kao posledica duboko ukorenjenih predrasuda
u društvu o problemima mentalnog zdravlja (PIN, 2022).

Prvu nedelju Festivala – Nedelju prevencije samoubistva – onlajn kampanjom “Možeš biti svetlost” Inicijative “Za Tebe #VAŽNOJE “, u cilju skretanja pažnje javnosti na fenomen samoubistva, pružanja podrške osobama u krizi i bližnjima osoba preminulih od suicida, kao i doprinosu koji možemo dati u prevenciji samoubistva i kao pojedinci, i kao društvo u celini.

Tokom Festivala, na različitim lokacijama u Beogradu, biće organizovan i niz
tribina, okruglih stolova, izložbi od kojih izdvajamo:

  • Okrugli sto “Dostupnost usluga mentalnog zdravlja u zajednici u okviru sistema socijalne zaštite”, u organizaciji udruženja Prostor
  • Dani mentalnog zdravlja, u organizaciji PIN, sa fokusom na stanje u oblasti mentalnog zdravlja u Srbiji, a posebno u kontekstu pružanja podrške različitim ranjivim grupama
  • “Kritična masa – Stazama dobrog raspoloženja” , u saradnji sa udruženjem Ulice za bicikliste
  • Međunarodni dan mentalnog zdravlja, 10. oktobar biće posvećen umetnosti i mentalnom zdravlju i obuhvataće radionice, tribinu i prodajni sajam u organizaciji udruženja Prostor, Caritas Srbije, Herc, Duša i Videa.

Festival se organizuje uz podršku Građanskih inicijativa.