euro 26 kartica 347

Euro 26 kartica

Korisna i praktična za mlade

Ako spadate u tabor radoznalih, željnih novih saznanja i iskustava, a pri tom volite i da putujete po zemlji i svetu, onda je Euro 26 karitca pravi izbor za vas.

Euro 26 kartica predstavlja evropsku karticu za mlade. Mogu je imati svi mladi do 30 godina starosti, bez obzira na to da li studiraju, da li su učenici, zaposleni ili nezaposleni.

[box]Ova korisna kartica je popularna širom Evrope, koriste je u 37 zemalja. Njena glavna funkcija je to što svojim korisnicima omogućava preko 200 hiljada popusta u oblasti kulture, zabave, sporta, trgovine, saobraćaja.[/box]

U našoj zemlji sa Euro 26 karticom se ostvaruje odličan popust na: Montenegro Airlines 30-40%, CSA Czech Airlines, Lasta 10%-75%, Autoboka Kotor 20%, Springfield 30%, Kolosej 30%, Pizza Hut 10%, Balašević, Bn Boss, pozorišta (10-40%), muzeji (10-100%) i ovo su samo neke od najznačajnih firmi i preduzeća sa kojima ova kartica sarađuje. Svakako bi trebalo iskoristiti popuste i beneficije koje dolaze sa karticom. Jer uštede se zaista velike. Korisnik ove kartice ima pravo na UNIQA osiguranje u trajanje od 365 dana, što znači da obezbeđuje osiguranje od nezgoda i putno osiguranje i važno je znati da ova osiguranja priznaju sve ambasade.

Svi zainteresovani koji žele da postanu vlasnik evropske kartice za mlade trebalo bi da:

  •  imaju između 7 i 29 godina,
  •  da ponsesu sa sobom 1 fotografiju veličine za ličnu kartu,
  •  da ponesu lični dokument sa fotografijom bilo da je u pitanju lična karta, pasoč, đačka knjižica na uvid,
  •  900 dinara za članarinu koja važi godinu dana od datuma učlanjivanja.

Euro 26 karticu u ruke, putni ranac na rame i sa osmehom krenite u istraživanja novih gradova, upoznavanja novih ljudi i korišćenju svih pogodnosti ove male plastične prijateljice.

 foto: Tijana Janković