ID 10020646

Gutanjem pilula do novih saznanja i informacija?

Ako ste oduvek imali problema sa učenjem stranih jezika ili poteškoće u savladavanju i usvajanju novih informacija, nauka nam obećava svetliju budućnost. Naučnici predviđaju da će u sledećih 30 godina, ljudi uzimati pilule kako bi došli do značajnih i neophodnih informacija.

Učenje iz udžbenika i neophodno prisustvo đaka i studenata u školama i na fakultetima u narednim godinama može da bude stvar prošlosti ako je verovati predviđanjima američkog naučnika, grčkog porekla, Nikolasa Negropontea.

Naučnici sa Nikolasom na čelu, tvrde da će uzimanjem pilula ljudi dolaziti do potrebnih informacija. Postojaće različite pilule koje će ljudima pružiti različita znanja. Pa će tako pojedincima biti omogućeno brzinsko savladavanje stranog jezika i književnosti, kao na primer učenje napamet Šekspirova dela.

Kako bi tekao put do usvajanja novih znanja?

Krvotok je glavni kanal kroz koji će se ovo učenje obavljati. Kada određena informacija (koja se nalazi u piluli) dospe gutanjem do našeg krvotoka, dalje odlazi do našeg mozga i različiti delovi „informacija“ se skladište na pravim mestima. Pojedinac popije određenu pilulu i savlada savršeno italijanski jezik, recimo.

Američki naučnik je dosada predvideo da ćemo kupovati knjige i novine preko interneta, kao i to da će kompjuterski miš otići u penziju i da će da na njegovo mesto dođe pametan naprstak.

Da li strahujete od ovih predviđanja ili jedva čekate da prigrlite neka nova i za sada, neverovatna saznanja u oblasti nauke i tehnologije?

foto: freedigitalphotos.net