Iskopani skeleti vampira

Otkriveni u bugarskom gradu Sozopolu

“Vampiri su među nama (bili)…” Naime, bugarski arheolozi su objavili medijima da su pronađeni grobovi sa dva ljudska skeleta koja potiču iz Srednjeg veka sa vidljivim tragovima probodenih grudi kako se ne bi pretvorili u nemrtve…

Vampiri su očito nezaobilazna tema poslednjih decenija, pa i vekova. O njima se pisalo, snimalo, prepričavalo, a od sada su i temelji obećavajućeg prihoda od potencijalnih turista koji dolaze da obiđu mesto “nemrtve krvopije”.

Skeleti vampira, koji su pronađeni probodeni gvozdenim kocima, samo prikazjuju običaj i verovanje u postojanje vampira bugarskog stanovništva iz prve decenije 20. veka. Smatralo se da su oni ljudi, koji su se prema svojoj okolini i najbližima ponašali veoma ružno, imali izgleda da posle svoje smrti postanu vampiri. Kako bi se sprečilo pretvaranje u vampira, sveštenici i seljani su kocima probadali grudni koš “grešnika”. Verovali su da će na taj način da spreče vampira da izađe iz svog groba kako bi ubijao nevine ljude.

Skeleti vampira su otkopani u bugarskom gradu Sozopolu i za sada se nalaze u sugurnim rukama Istorijskog muzeja Bugarske.

Foto: publicdomainpictures