ID 100330097
Često je odsustvo razuma kada su ljubavni odnosi u pitanju, zato se veoma lako nađemo u komplikovanoj i teškoj emotivnoj vezi. Iako verujemo da nema pogrešne ljubavi, jer je svaka od njih tu da nas nauči važnim životnim lekcijama, bitno je i da budemo svesni situacije u kojoj se nalazimo, odnosno svojih i partnerovih postupaka.