spas za tenoreksicare 168
Teško je da zamislimo savremenu devojku bez bronzanog tena. Toniran ten je modni imperativ dvadesetprvog veka. Uprkos stalnom ukazivanju na loše posledice do kojih dolazi usled preteranog izlaganja kože štetnim zracima Sunca ili solarijuma, o zdravom sunčanju malo se vodi računa.