Mnogi snovi, iako na prvi pogled ne predstavljaju seksualni čin, sadrže seksualne konotacije i predstavljaju erotične želje, smatrao je Frojd. Suprotno tome, kada baš sanjamo jasne, erotične scene, takav san može da ima neko sasvim drugačije, neseksualno značenje. Šta možete o sebi da otkrijete tumačenjem seksi snova?
Da li biste voleli da imate mogućnost i sposobnost kontrole nad svojim snovima? Zvuči previše neverovatno, zar ne? Birate šta ćete ili koga ćete da sanjate ove i bezbroj sledećih noći. Zahvaljujući dvojici istraživača kontrola snova je postala moguća...
Snovi su jedni od najmističnijih i najzanimljivijih iskustava u životu ljudi. Stari Rimljani su smatrali da su snovi poruke koje nam šalju bogovi. Zanimljivo je da svi ljudi sanjaju. Čak i kada pomislite da ništa niste sanjali, samo ste zaboravili svoje snove. A šta najčešće sanjamo?