ID 100146945
Psihička, emotivna bol često prelazi u oblik fizičkog. Tako nakon mnogo problema počne glava da nas boli. Nemamo snage da držimo leđa uspravno, a posebno se naša klonulost vidi u ramenima i vratu.