ID 100146945

Život je satkan od problema

Psihička, emotivna bol često prelazi u oblik fizičkog. Tako nakon mnogo problema počne glava da nas boli. Nemamo snage da držimo leđa uspravno, a posebno se naša klonulost vidi u ramenima i vratu.

Jedan od većih problema je život sa roditeljima, nemogućnost da reagujete na određene probleme na sopstveni način. Gledajući ih usvajate njihove reakcije, pokrete čak i one koje biste rado kod njih promenili. Tako pored sosptvenih problema imate i njihove. Vaš bes kulminira kada vam predoče akciju izvršenu na potpuno pogrešan način, a koja se odražava i na vaš život.

Izvor ovakvog socijalnog problema jeste nemogućnost da se odvojite zbog nedostatka novca. Sve više je onih koji rade, ali bez redovne isplate. Nekad se stvarno čini da nam nema spasa. U tom slučaju jedino što nam ostaje jeste da se dignemo i počnemo da kreiramo svoj dan. Ako osećamo fizičku bol zbog psihičke napetosti, dobar izbor jesu telesne vežbe, odlazak u prirodu, pevanje, slušanje muzike, čitanje knjiga, naročito psihološkog sadržaja.

Potrebno je da se okrenemo sebi, što ne znači da postanemo zatvoreni. Trebalo bi da da se izolujete od okoline, informacija, ali ne sa mišljenjem da vam je dosta svega, već sa svešću da vam je potreban odmor. Morate da očistite svoj um, jer on je kompjuter koji ste u određenom trenutku preopteretili. Tišina, priroda, prijatan prizor omogući će vam da se pročistite i postanete svesni da ste sposobni da kontrolišete svoje stanje.

U nama uvek postoje iskustva i sećanja, ali je takođe moguće da svesno živimo sa njima, bez opterećenja i da shvatimo da možemo da u novi dan uđemo bez tragova jučerašnjeg.

Problemi se nalaze svuda oko nas, a često ih ima više nego što zaista postoje. Nekad ih i sami pravimo. Gledamo u budućnost i predviđamo moguće padove. Ovo je veoma opterećujuće za svakog od nas. Zato problem rešavamo onda kada se on pojavi.

Živite u sadašnjosti i pokušajte da se oporavite od svakog pravog problema. Za lažne, izmišljene prestanite da trošite snagu. Život je energija zato je čuvajte. Nikada ne znate kada će početi prava utakmica u kojoj morate da pobedite.

 foto: stockimages at FreeDigitalPhotos.net