1
Iako se dugo verovalo da je preterano sedenje štetno samo za kičmu, nova naučna saznanja potvrđuju da je ono pogubno za ceo organizam. Nekoliko studija je ukazalo na postojanje veze između dugotrajnog sedenja i opasnosti od teških bolesti, pa čak i prevremene smrti kod one trećine ljudi koji, kako pokazuju statistike, za radnim stolom provode duže od 10 sati dnevno.
alta 2
Ova decenija, bar kada je reč o gedžetima, definitivno će ostati upaćena po ekpanziji fitnes gedžeta i njihovom sveopštem prihvatanju od strane ogromnog broja korisnika širom planete. Oni ne samo što prate naše fizičke (dnevne i noćne) aktivnosti već nas i stimulišu kako zdravije da živimo.