photo 2

Vršnjačke edukacije za srednjoškolce

Centar za pozitivan razvoj dece i omladine, u saradnji sa Kancelarijom za mlade grada Beograda, otvara poziv za vršnjačke edukatore u Beogradu. Besplatne obuke za vršnjačke edukatore će se održati tokom novembra meseca, nakon čega će i sami edukatori držati radionice u beogradskim srednjim školama.

Vršnjački edukatori se obučavaju za rad u okviru tri preventivno-edukativne kampanje: Ili piješ ili voziš; Ne govoru mržnje; Rodna ravnopravnost. Svaka tema se obrađuje kroz jednodnevnu šestočasovnu obuku.

Zainteresovani srednjoškolci, uzrasta od 15 do 19 godina, mogu se prijaviti za edukacije za vršnjačke edukatore putem onlajn prijave.

Projekat sprovodi beogradski CEPORA – Centar za pozitivan razvoj dece i omladine (www.cepora.org), koji svojim aktivnostima već šest godina doprinosi pozitivnom razvoju dece i omladine i nosilac je brojnih projekata iz ove oblasti.