Screen Shot 2018 12 11 at 08.57.12

Upoznajte Business&IT časopis!


Već više od pet godina kompanija COMING – Computer Engineering domaćem tržištu daruje Business&IT – jedini časopis nekomercijalnog karaktera koji obrađuje informacione tehnologije iz dva ugla – tehnološkog i poslovnog. Poslovna strana časopisa namenjena je direktorima i menadžerima preduzeća, kojima jasno ukazuje na to da svoje poslovne zahteve mogu efikasno rešiti putem informacionih tehnologija, dok je tehnološki deo prvenstveno kreiran za direktore informacionih sistema i IT osoblje.

Teme poput Cloud-a, bezbednosti, bekapa i arhiviranja podataka, mrežnih rešenja i aplikativnih rešenja prate svaki broj. Tu su i kvalitetne vesti sa poslovnog IT-a, kao i studije slučaja koje pokazuju efinasnost nekog zanimljivog poslovnog rešenja ili čitavog sistema. Business&IT je pitko štivo za sve menadžere malih i srednjih preduzeća, velikih sistema i kompanija koji žele i imaju potrebu da prate nova tehnološka rešenja i idu u korak sa modernim načinom poslovanja.

Pored besplatnog štampanog izdanja magazina koji čitalac dobija na adresu, čitaoci Business&IT-a imaju i mogućnost besplatnog učešće na stručnim skupovima i konferencijama kompanije COMING – Computer Engineering. Svi registrovani/prijavljeni čitaoci časopisa mogu direktno da postave pitanje nekom od autora časopisa.

“Business&IT je časopis koji iz godine u godinu raste i razvija se kao i naša kompanija. Svi u kompaniji smo veoma ponosni na sadržaj koji plasiramo kroz isti, teme koje obrađujujemo i generalno ceo koncept časopisa. Sa Business&IT časopisom mnogo ozbiljnije i tehnološki jasnije komuniciramo sa svima koji žele sveže i korisne vesti i informacije iz sveta novih tehnologija.”– izjavila je urednica časopisa Katarina Đurić, ispred kompanije COMING – Computer Engineering.

Aktuelna izdanja časopisa Business&IT u elektronskom formatu možete pogledati na ovom link-u

Više o kompaniji COMING – Computer Engineering možete saznati na ovom link-u