zivot van institucije

Život van institucije – za kvalitetniji život osoba sa smetnjama u intelektualnom razvoju

Život u porodici je najlepši i najsigurniji život za sve svoje članove, pružajući adekvatan okvir i zaštitu, naročito svojim najranjivijim članovima.

Projekat Život van institucije ima za cilj poboljšanje kvaliteta života osoba sa mentalnim ili intelektualnim smetnjama kroz njihovu deinstitucionalizaciju i ponovnu inkluziju u lokalnu zajednicu uz pružanje neophodne podrške za samostalni život.

Projekat je pordžan od strane Evropske unije, Delegacije Evropske unije u Srbiji u saradnji sa Vladom Republike Srbije, a u delo ga sprovode udruženje “Imam pravo” iz Aleksinca kao nosilac pojekta, Humanitarna organizacija “Dečje srce” i Komora socijalne zaštite.

Svako od nas ima pravo na život u zajednici, pa tako i osobe sa mentalnim smetnjama. Uz razvoj mreže podrške i pomoći osobama sa intelektualnim smetnjama i njihovim porodicama, moguće je odgovoriti na sve vrste njihovih potreba.

Upravo iz tog razloga projekat Život van institucije implementira model kojim se povezuju svi neophodni akteri za uspešnu realizaciju procesa deinstitualizacije i njihovog uključivanja u zajednicu.

Jedna od važnijih aktivnosti koja se trenutno sprovodi je mapiranje 80 osoba koje su poreklom iz Beograda ali se sada nalaze  u institucijama sirom Srbije (Čurug, Tešica, Male Pčelice, Tutin, Kulina, Stamnica, Veliki Popovac, Srce u jabuci, Sremcica, Oton).  Daljim tokom projekta, a kroz različite programe vršiće se priprema korisnika za deinsitucionalizaciju i priprema  porodica i hraniteljskih porodica za smeštaj korisnika, ali i edukacija direktnih pružaoca socijalnih usluga.

Krajnji cilj projekta Život van institucije je deinstitucionlaizacija pet osoba sa smetnjama u razvoju koje se nalaze na smeštaju u rezidencijalnim institucijama šire Srbije.

Kroz istraživanje potreba već deinstitucionalizovanih 45 osoba koje se nalaze u okviru hraniteljskih porodica, biće sagledani načini i pravci  delovanja u cilju  poboljšanja ovakve vrste socijalnih usluga.