ID 100177835

Ženski manifest Međunarodnog PEN-a

Međunarodni PEN, sa sedištem u Londonu, objavio je Ženski manifestu kome izražava snažno uverenje da „nasilje nad ženama, bilo unutar kućnih zidova, ili na javnom mestu, predstavlja opasan oblik cenzure“.

„Širom Zemljine kugle kultura, religija i tradicija stavljaju se kao vrednosti iznad ljudskih prava i u njima se nalaze razlozi za podsticanje i odbranu nepravde prema ženama i devojčicama. PEN izražava uverenje da je akt ućutkivanja ljudskog bića, u stvari, akt poricanja njegovog postojanja. To je jedna vrsta smrti. Čovečanstvo trpi velike gubitke gušenjem slobodnog izraza ženske kreativnosti i znanja“, kaže se, između ostalog, u Ženskom manifestu Međunarodnog PEN.

PEN u Ženskom manifestu zastupa sledeća međunarodno priznata načela: nenasilje, bezbednost, pravo na obrazovanje, jednakost, dostupnost i paritet.

Posle višemesečnog rada na tekstu Ženskog manifesta, u kome su učestovali Uprava Međunarodnog PEN, mnogi ugledni pisci iz različitih kultura i PEN centara, Ženski manifestje usvojen na 83. Kongresu Međunarodnog PEN koji je pre nekoliko meseci održan u Lavovu. Ženski manifestje usvojen jednoglasno, bez ijednog uzdržanog glasa ili glasa protiv. U radu Kongresa Međunarodnog PEN u Lavovu učestvovali su i predstavnici Srpskog PEN centra.

PEN centri u različitim zemljama obavestiće javnost u svojim zemljama o stavovima i vrednostima koje zastupa Ženski manifest Međunarodnog PEN. U narednom periodu Ženski manifest biće objavljen u 146 zemalja širom sveta.

Srpski PEN centar, koji je učestvovao u pripremi i u usvajanju ovog dokumenta, objavljuje Ženski manifestna srpskom jeziku u uverenju da njegova načela predstavljaju neotuđive etičke, humanističke i civilizacijske standarde.

foto:freedigitalphotos.net