umetnost ljubavi 426

Umetnost ljubavi

Muško-ženski odnosi kroz istoriju

Ljubav je jedna od najvećih spiritualnih kategorija. Seks kao sastavni deo ljubavi, čini apsolutni sklad između dva bića. Međutim, od kad je sveta i veka, ljudi su se pitali da li je seks neraskidivi deo ljubavi. Stara kineska poslovica kaže:”Ljubav je vatra koja se gasi među nogama.” Ljubavne igre su se kroz istoriju malo menjale.

U starom Rimu, postojali su zakonici koji su se bavili seksualnim odnosima građana. Poznato je da ljudi u starom Rimu nisu imali svest o homoseksualnosti i heteroseksualnosti, već su se delili na onog koji penetrira i na onog u kojeg se penetrira. Postojala je svest o prevari i prostituciji. Za prevaru je postojala smrtna kazna. Prostitutke, muške i ženske, nisu bile zakonom zabranjene već su imale naziv “neslavne”. Ono što je karakteristično za Rim toga doba, jeste pojava konkubinata kao institucije. Konkubine su bile žene koje su živele sa muškarcima u vanbračnoj zajednici. Uživale su sve privilegije kao i žene u brakovima, ali nisu polagale pravo na nasleđe niti su imale potomstvo. Bile su veoma poštovane, a na nadgrobnim spomeniku bi sa ponosom bilo istaknuto da je žena bila konkubina. Muškarci su u to vreme uživali mnogo veća prava u seksualnom smislu nego žene. Ipak i žene bi kadkad maskirane odlazile u arene da uživaju gledajući gladijatore. Rimljani su slobodno uživali u ovozemaljskim čarima ne obazirujući se mnogo na zakonike koje su često smatrali mrtvim slovom na papiru.

U Indiji su, takođe, puno znali, još u prvom veku naše ere, o tehnici vođenja ljubavi. Svima je dobro poznata staroindijska knjiga „Kamasutra”, koja govori o ljubavnim veštinama, ali i o ljubavnim pravilima. „Kama” u prevodu znači uživanje u svim čulnim zadovoljstvima. Tehnika vođenja ljubavi opisana u Kamasutri praktikuje se širom sveta.

Gejše, japanske umetnice ili kurtizane? O njihovoj profesiji se raspravlja i danas. Bile su veoma popularne u 18. i 19. veku. Prva gejša je bila kurtizana Kako. Gejše sviraju, pevaju, plešu. Njihova svrha je da zabave, a ukoliko žele, mogu da stupe u seksualni odnos sa gostom, pa i udaju se za bogatog muškarca koji razume njihovu profesiju. Još jedna umetnost ljubavi.

U 21. veku ponovo je popularna burleska. Burleska datira iz 19. veka i njom se zabavljala niža klasa. Tačka je podrazumevala jednostavan zaplet, komičan, u kojem nekoliko devojaka, oskudno odevenih, plešu. Vremenom je ova profesija usavršena, a od plesnih tačaka prelepih i oskudno odevenih dama dobijala se i „vrtoglavica”. Danas je burleska veoma popularna u zapadnim zemljama, pa i kod nas. Žene pohađaju u sve većoj meri časove burleske, uče tehniku zavođenja kako bi stekle seksualno samopouzdanje. Najveći cilj ovih kurseva jeste građenje dubokog seksualnog, odnosno, ljubavnog odnosa.

Činjenica je da ljudi uživajući u zemaljskim čarima, često zaborave na spiritualni deo odnosa, tj. ljubav. Najveća potreba za ljubavlju je u kriznim momentima, npr ratnim i posleratnim, kada je nemoguće uživati u materijalnim zadovoljstvima. Činjenica je da seks možemo razdvojiti od ljubavi, ali ljubav od seksa ne (osim u platonskoj ljubavi). Oduvek je tako bilo.

[box]Nekada je seks bio tabuisana tema. O njemu se nije govorilo, jer je on shvatan kao živitinjski nagon i njegov cilj je bio produžetak vrste.[/box]

Žena nije smela da se prepusti čulnom uživanju, iz tog razloga nije ni poznavala tehniku vođenja ljubavi. Ona nije imala razvijenu seksualnu svest, a muškarac, iz istih razloga, nije razmišljao o seksualnim potrebama žene. Posle seksualne revolucije, u drugoj polovini dvadesetog veka, sa pojavom kontraceptivnih sredstava, žene su lakše stupale u seksualne odnose, jer je bio smanjen strah od neželjene trudnoće. Počelo je javno da se govori o seksualnim potrebama oba pola. Muškarac je želeo da nauči sve o ženskom telu, kao i žene o muškom. Sve je to dovelo do toga da oba pola podjednako uživaju u ljubavnim igrama.

Danas imamo potpunu seksualnu slobodu, javno se govori o oralnoj, analnoj i vaginalnoj penetraciji. Međutim, za sreću je potrebno više. To više je duhovno zadovoljstvo, takozvana ljubav, kojoj svaki čovek teži. Ako na seks gledate kao na sport, onda on jeste odličan način za opuštanja i oslobađanje od stresa. Međutim, ako seks vidite kao potpuni sklad između dva bića, i ne možete da ga odvojite od ljubavi, onda je on svakako umetnost.

Istina je da su ljubav i seks oduvek bile posebne kategorije. Danas potpuno svesni ove činjenice, smanjili smo potrebu da osuđujemo. Danas slobodno vodimo svoj seksualni život bez predrasuda, ali svi podjednako težimo ka savršenstvu i dostizanju potpune ljubavne kompozicije. Samo takav odnos dovodi do zadovoljenja celokupne ličnosti.

ilustracija: Tijana Janković