tpa picture 61970.JPG

Alarmantni podaci o položaju dece u Srbiji

Veliki broj dece u Srbiji i u svetu nema pristup osnovnim pravima, kao što su obrazovanje i zdravo detinjstvo, dok je broj dece koja su izložena siromaštvu i nasilju u sve većem porastu. Širom sveta, u toku je obeležavanje Međunarodne dečije nedelje. Međutim čini se da je u Srbiji, ali i u svetu stanje alarmantno kada su u pitanju položaj dece i poštovanje dečijih prava.

Skoro trećina porodica u Srbiji sa više od dvoje dece u riziku je od siromaštva, a u najtežem položaju su deca koja žive u porodicama sa jednim roditeljem i porodice  s troje i više dece, podaci su Republičkog zavoda za statistiku. Isti podaci pokazuju da oko 400.000 mališana u Srbiji koristi dečiji dodatak i da je svako četvrto dete u Srbiji siromašno.

Svako dete je rođeno s istim, neotuđivim pravom na zdrav početak života, obrazovanje i bezbedno detinjstvo, ali u praksi je drugačije, jer se širom sveta milionima dece  uskraćuju osnovna prava. Tako oko 124 miliona dece danas ne ide u školu, 385 miliona dece živi u ekstremnom siromaštvu, a više od milijardu dece u svetu tokom prošle godine je bilo izloženo nekom obliku fizičkog, seksualnog, ili psihičkog zlostavljanja, navodi se u izveštaju “Stanje dece sveta”, koji je UNICEF objavio u junu tekuće godine.

Iz istog izveštaja saznajemo da je i u Srbiji situacija zabrinjavajuća, jer čak 14 odsto dece zaostaje u rastu zbog siromaštva, a čak 40 odsto je izloženo metodama nasilnog disciplinovanja.

Međunarodna dečija nedelja, koja se obeležava brojnim aktivnostima i manifestacijama za decu, istovremeno predstavlja priliku da se ukaže na to da je potrebno ozbiljno raditi na poboljšanju položaja dece i unapređenju poštovanja prava deteta.

Kao organizacija, čiji je sav rad posvećen brizi o najugroženijoj deci i porodicama i stvaranju mogućnosti da svako dete odrasta u domu punom ljubavi, SOS Dečija sela Srbija izražavaju najdublju zabrinutost zbog porasta dečijeg siromaštva i nasilja nad decom, kao i zbog alarmantnog stanja kada je poštovanje osnovnih dečijih prava u pitanju.

Smatramo da je dužnost svih nas – građana, predstavnika vlasti, civilnog i javnog sektora, da obezbedimo bolju budućnost za decu i izborimo se za svet u kome svako dete odrasta bez nasilja i eksploatacije, sa jednakim šansama za razvoj svojih potencijala, i adekvatnim pristupom obrazovanju.

Deci i dečijim pravima ne treba da bude posvećen samo ovaj dan, niti samo prva nedelja oktobra, već svakoga dana moramo zajedno raditi na tome da obezbedimo bolje uslove za rast, razvoj i sigurnu budućnost dece.

SOS Dečija sela Srbija članica su Međunarodne organizacije SOS Dečijih sela, osnovane  1949. godine, koja danas u 134 zemlje pomaže 1 200 000 ljudi. U Srbiji smo prisutni od 2004. godine, kroz brigu o deci bez roditeljskog staranja u SOS Dečijem selu Kraljevo, Centar za podršku porodici u Nišu, Programe podrške hraniteljskim porodicama, Program za podršku zapošljavanju mladih u Beogradu i programe hitne pomoći posle zemljotresa u Kraljevu, poplava u Obrenovcu i Lazarevcu i pomoći izbeglicama u tranzitu kroz Srbiju.

Međunarodna Dečija nedelja obeležava se od 1934. godine i posvećena je pravima i potrebama dece, negovanju dečijeg stvaralaštva i pokretanju različitih akcija koje će doprinneti poboljšanju položaja dece u svetu.

SOS Dečija sela Srbija obeležiće kroz različite aktivnosti Međunarodnu Dečiju nedelju u svim svojim programima – u Obrenovcu, Nišu, Kraljevu i Beogradu. Tako će u toku nedelje hor SOS Dečijih sela,“Zvezdice” nastupiti na gradskom trgu u Kraljevu, Centar za podršku porodici u Obrenovcu će sutra održati radionicu u Osnovnoj školi Grabovac, a “Super autobus” će organizovati svoje kreativne aktivnosti 04.10. u Nišu, 05.10. u Čokotu i 07.10. Beogradu.