Odrzivi koncepti za zivot i rad Aleksandra Vladisavljevic Lecture 0610 Designed foto01

Ikea i Nova iskra: Specijalni edukativni program

 

NOVA ISKRA i IKEA udružuju snage kako bi omogućile uvid u primere dobre prakse, ali i podstakle inicijative da osvešćuju socijalnu i ekološku odgovornost prilikom kreiranja sopstvenog biznisa. Program “ODRŽIVI KONCEPTI ZA ŽIVOT I RAD” ima za cilj da stvori poseban prostor za eksperimentisanje, razmišljanje i primenu ideja vezanih za održivi razvoj i zelenu ekonomiju.

Program će podsticati razmenu znanja i dinamičniju interakciju između stručnjaka, aktivista i drugih aktera koji razvijaju, ali i primenjuju održive koncepte kada je u pitanju odgovoran odnos prema očuvanju energije, korišćenju prirodnih resursa, proizvodnji hrane i upravljanja otpadom, sa posebnim osvrtom na one koji mogu da poboljšaju život i rad u urbanim i ruralnim sredinama.

Program će se realizovati kroz seriju predavanja i prezentacija od strane raznih međunarodnih i regionalnih stručnjaka kao što su: Irena Dobosz (Menadžer održivosti i komunikacija, IKEA jugoistočna Evropa), Kristina Jazinka Nikolić (Marketing direktor, Strawberry energy), Aleksandra Vladisavljević, (Konsultantkinja za razvoj preduzetništva, Bizz.doo), Sabina Kerić (jedna od osnivača Beogradskog festivala cveća i Baštališta), Tijana Mirković (Direktorka za interne komunikacije, IKEA jugoistočna Evropa) i Dragana Tomić Pilipović (Osnivač Centra za društveno odgovorno preduzetništvo – CDOP iz Vrmdže).

Prvo u nizu, predavanje, biće realizovano u četvrtak, 06. oktobra u 18h u Novoj Iskri. Predavanje na temu  Od zelene ideje do održivog poslovanja održaće Aleksandra Vladisavljević, konsultantkinja za razvoj preduzetništva. Ulaz je slobodan.  

Predavanje ima za cilj da publici približi polje “zelenih” poslovnih ideja, njihovog razvoja u održive poslovne modele, ali da ukaže na prednosti i izazove koje su sastavni deo ovih inicijativa, kako za one  koji ih pokreću, tako i za korisnike takvih proizvoda i usluga. Poseban aspekt će biti posvećen uticaju ovakvih biznisa na društvo i okruženje u širem kontekstu.

Aleksandra Vladisavljević, je konsultantkinja angažovana u mikropreduzeću za razvoj preduzetništva. Ima blizu 20 godina radnog iskustva i bila je uključena na brojnim međunarodnim razvojnim projektima u Srbiji i na Balkanu. Od 2007. godine radi kao konsultantkinja na razvoju preduzetništva kroz trening, poslovno savetovanje, istraživanja i rad na politikama u toj oblasti. Uključena je u razvoj lokalnih i regionalnih kapaciteta za ekonomsko planiranje, izgradnju institucija i dizajniranje programa koji doprinose stvaranju radnih mesta i razvoju preduzetništva. Ima višegodišnje trenersko i konsalting iskustvo u oblasti razvoja preduzetništva uključujući i socijalno preduzetništvo, poslovnih i društvenih inovacija,  razvoja politika za sektor malih i srednjih preduzeća, kao i politika u domenu rodne ravnopravnosti i ekonomije, uključujući i rodne analize budžeta. Ko-autorka je programa preduzetničkog učenja Od ideje do svog posla. Od 2011. uključena u oblast društvenih i poslovnih inovacija, a posebne oblasti interesovanja i intenzivnog rada u poslednje četiri godine su: stvaranje radnih mesta kroz socijalno preduzetništvo i zelenu ekonomiju, i druge ekonomske alternative.

IKEA je kompanija koja se bavi proizvodima za opremanje doma. Osnovao ju je 1943. godine Ingvar Kamprad u Švedskoj. 2015, kompanija IKEA imala je 375 robnih kuća i poslovne operacije u 47 zemalja širom sveta.  IKEA jugoistočna Evropa osnovana je 2008., i pokriva Srbiju, Hrvatsku i Sloveniju a od 2010. godine i Rumuniju. Kompanija IKEA u ovom regionu trenutno ima dve robne kuće: u Bukureštu i Zagrebu, a tri nove robne kuće su u planu za skoro otvaranje: u Beogradu, Ljubljani i druga robna kuća u Bukureštu.