DSC0375

Plesni teatar Gospođe

Plesni teatar Gospođe ponovo će nastupiti pred beogradskom publikom u Svečanoj sali opštine Stari grad 9. marta u 18 i 20 časova, u organizaciji opštine Stari grad i Plesnog teatar Gospođe. Ulaz za publiku je besplatan.

Plesni teatar Gospođe od mnogih postojećih kompanija izdvaja i činjenica da protagonisti nemaju nikakvo prethodno scensko iskustvo.

Koreografija mr Aleksandar Ilić

Režija i tekst Dara De Luka

Muzika Ivica Stjepanović

Scenografija Boris Maksimović

Kostim Aleksandra Karović

Plesni teatar Gospođe nastao je 2013. godine na inicijativu idejnog tvorca i osnivača magistra Aleksandra Ilića. U prvoj godini  postojanja predstavlja se publici neobičnim delom nastalim na osnovu dugogodišnjeg promišljanja i pažljivog ispitivanja fenomena marginalizacije pojedinih grupacija. Autor je pažnju usmerio na neminovnim posledicama protoka vremena jednostavno rečeno na starenje, čija je neizbežna  posledica smanjenje aktivnosti,  a s tim i gubitak radosti života.

Plesni teatar Gospođe čine osam učesnica  različitih godina i društvenog statusa povezanih istom željom za daljim ispoljavanjem stvaralačke energije: Teodora Sujić, Leposava Stanković, Radojka Mentović, Ljiljana Mladenović, Nada Ćulibrk, Nada Kecman, Mira Ivančević, Milana Vučković.

Predstava je gostovala na velikom broju festivala, kao i ustanovama poput bolnica, domova za odrasla i stara lica, kazneno popravnih ustanova.

Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i Sekretarijat za kulturu grada Beograda prepoznali su kvalitete projekta i materijalno pomogli idejno i umetnički opravadanu avanturu, verujući u uspeh ovog originalnog poduhvata.

Komisija za dodelu godišnjih nagrada grada Beograda 2015. godine, nominovala je predstavu Gospođe za nagradu Grada Beograda.

Plesni teatar Gospođe na „brodu svoje premijere“ nastaviće da plovi u susret novim projektima.