Lenora v4 1 1

‘’Ljubav i smrt’’ u Bitef teatru

Muzičko-scenska predstava „ Ljubav i smrt“, čiji je autor pijanistkinja i kompozitorka Irina Dečermić, imaće premijeru 31.marta 2018. u Bitef teatru. Predstava  se bavi temom ženske sudbine i ženskog principa u ljubavi i smrti.

Ovo je retka scenska forma, u kojoj je narator (glumica) ujedno i muzički interpretator, Kroz tri priče, triptih u formi scensko-muzičkog-likovnog izraza, tema se istražuje kroz tri različite ženska lika iz evropske literature i iz različitih epoha u rasponu od tri veka.

Tema „ ljubav i smrt“ biće razložena, kroz sam izraz – formu, u tri oblika naracije: reč, muzika, slika. Oni se međusobno dopunjuju, takođe, nezavisno stvaraju, svaki za sebe, specifičnu strukturu i autentični teatarski iskaz.

Tekst:  G.A. Birger „Lenora“

Džon Kits „La belle Dame Sans Merci“

Marina Cvetajeva „ Na crvenom konju“

Muzika: Franc List „Lenora“ – melodrama za klavir i naratora

Valentin Silvestrov – „ La Belle Dame Sans Merci“ pesma za klavir i glas

K.F. Abel – svita za violu de gambu ( aranžman za klavir- Irina Dečermić)

Irina Dečermić je u predstavi autor video rada, koji prati ove tri priče. U usko likovnom smislu, video radovi su u graničnom području apstrakcije i figuracije, građeni  pokretnom slikom svaki u specifičnom koloritu. Vezuje ih isti koncepcijski pristup vremenskog i sadržajnog usklađivanja u narativno-muzičku poetiku.

Ova muzička i poetska matrica će se na našim prostorima izvoditi po prvi put.

Autorski tim:

Autor i izvođač: Irina Dečermić

Tehnički saradnik: Srđan Crnjanski

Likovni-video rad: Irina Dečermić