JDP: Dvojezični titl

Jugoslovensko dramsko pozorište već četiri godine svakog meseca izvodi predstave titlovane na engleski jezik. Ove sezone, uz podršku Ministarstva kulture i informisanja, nastavlja se program predstava titlovanih na engleski jezik ali se uvode i titlovi na srpskom jeziku za osobe sa oštećenjem sluha.

Titltlovanjem predstava na engleski jezik Jugoslovensko dramsko pozorište je obogatilo turističku ponudu Beograda i steklo novu publiku. Titlovima na srpskom jeziku želimo da, koristeći resurse kojima raspolažemo, barem delimično doprinesemo lepšem i humanijem životu osoba sa oštećenjem sluha.

U oktobru će na engleski jezik biti titlovane predstave Skakavci Biljane Srbljanović (9.10) u režiji Dejana Mijača i Tako je moralo biti Branislava Nušića u režiji Egona Savina (25.10) dok će sa srpskim titlom biti izvedene predstave Švabica Laze Lazarevića u režiji Ane Đorđević (20.10) i Drama o Mirjani i ovima oko nje Ivora Martinića u režiji Ive Milošević (22.10).