MEF fakultet Studenti na radionici

MEF i Foster + Svensson: “U Srbiji samo 10% visokoobrazovanih”

MEF fakultet i marketinška agencija Foster + Svensson zajedno rade na obrazovanju studenata. U Srbiji samo 10% visokoobrazovanih.

Prema poslednjem popisu stanovništva Republičkog Zavoda za statistiku, u Srbiji je fakultetski obrazovano 10,59 odsto od ukupnog broja građana Srbije, 14 odsto odraslih nema završenu osnovnu školu, iako je ona po zakonu obavezna, dok diplomu srednje škole nema svaka peta odrasla osoba.

U školskoj 2017/18. godini u Republici Srbiji na državnim i privatnim univerzitetima ukupno je upisan 214 681 student, od toga 86,8% studenata upisano je na državnim, a 13,2% studenata na privatnim fakultetima.

Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije (MEF) i marketinška agencija Foster + Svensson iz Beograda ostvarili su saradnju u oblasti obrazovanja studenata ove visokoškolske ustanove kako bi kroz stručan i moderan pristup studijskim programima omogućili što kvalitetnije obrazovanje studenata u Srbiji.

Studenti MEF fakulteta će imati priliku da kroz predavanja i radionice steknu znanja i praktična iskustva koja će im pomoći pri završetku studija i daljem razvoju profesionalne karijere. Takođe, agencija će studentima preneti praktično znanje kada je reč o saradnji i odnosima između klijenata i agencija, načinu rada, a kroz prikaz svakodnevne komunikacije, kao i poslovnih zahteva koje klijent može da uputi agenciji, ali i obratno, ono što je neophodno da klijent dostavi agenciji kako bi sve bilo što kvalitetnije završeno. Kroz organizaciju radionica, simulira se stvarno poslovno okruženje i situacije u kojima će studenti moći da se nađu svakodnevno pri obavljanju posla.

Vladimir Suvodolac, izvršni direktor agencije kaže da je saradnja sa MEF fakultetom došla iz želje da sarađuju sa najboljima čime će zajedno doprineti unapređenju obrazovanja u Srbiji, a studenti u toku školovanja imati zaokružen proces studija.

– Foster + Svensson je pored Erste banke, NLB banke, Credit Agricole banke, Valamar-a, OEI Austrijskog instituta, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, postao partner MEF Fakulteta, što je došlo iz obostrane želje za postizanjem što kvalitetnijih studijskih programa u Srbiji. Studenti bi na jednom mestu, pored teorijske nastave, dobili i praktična znanja iz struke i u oblasti studijskih programa za koje se školuju. Kao poslodavcima važno nam je da možemo da se oslonimo na znanja i stečena iskustva studenata iz Srbije, pri čemu kada birate kolege i saradnike, uvek morate da vodite računa o njihovom teorijskom i praktičnom znanju. Sa MEF fakultetom obrazovanje podižemo na jedan viši nivo u smislu kvaliteta i verujemo da je ovo samo jedan korak u stvaranju što kvalitetnijeg obrazovnog sistema, rekao je Suvodolac.

Klasično obrazovanje na koje smo navikli podrazumeva trajanje predavanja od 45-60 minuta pri čemu se nedovoljno vodi računa o tome da li je student u potpunosti shvatio lekciju pre završetka časa, čime se nepotrebno ostavlja prostor da student samostalno i svoje slobodno vreme koristi za utvrđivanje gradiva kroz beleške sa predavanja.

Obrazovne institucije nastoje da pripreme mlade ljude za rad, ali kroz podeljene aktivnosti: učenici da uče, a profesori da predaju. Sa druge strane, kompanije se žale da zapošljavaju ljude bez osnovnih veština iz prakse, kaošto su sposobnost za rešavanje problema, kreativnost, timski rad i upravljanje vremenom. Zato se sve češće korporacije obraćaju obrazovnim institucijama i ministarstvima obrazovanja sa zahtevom da se studenti u obrazovnim institucijama pripreme za buduća radna mesta.

page2image1781216

FOTO: MEF Fakultet – timski rad

Kada imamo sve ovo u vidu, nameće se pitanje razloga za trajanje časa od 45 minuta, posle čega će oni samostalno kroz beleške utvrđivati gradivo. Zašto im ne omogućiti da da nekoliko puta odgledaju snimljeno predavanje i tako upotpune svoje znanje o lekciji u potpunosti? Takođe, dozvoljeno je korišćenje mobilnih telefona, tableta i drugih računara, ne samo za slušanje predavanja, već i za polaganje kolokvijuma ili ispita. Na taj način se studentima daje mogućnost da odluče kako i kada će najbolje iskoristiti ponuđene mogućnosti, da bi na najkvalitetniji način ispunili svoje ciljeve učenja.

– Kada biramo partnere sa kojima ćemo da sarađujemo, uvek imamo u vidu želju da studentima ponudimo trenutno najbolje partnere i uslove, kako bi njihovo obrazovanje bilo potpuno. Tehnološki napredak uvek treba iskoristiti kao faktor koji ne komplikuje nego pospešuje funkcionisanje. Takođe, digitalna tehnologija omogućava predavačima da konstantno prate napredak studenata, bez trošenja vremena na evidenciju – jer to radi elektronski sistem. Svakom studentu se omogućava da se, shodno personalizovanom planu, uključi u predavanja, projekte, seminare, male diskusione grupe, izradu zadataka, zajedničko rešavanje problema i jedan-na-jedan sesije sa predavačima i svojim kolegama, ali i da ponovo pogleda predavanja i sve ostale digitalne materijale. Naša misija, kao savremene i inovativne obrazovne institucije, je potraga za znanjem, a ne samo prenos znanja. Osposobljavanje studenata za kreiranje ideja, a ne samo reprodukovanje činjenica, jesu savremeni zahtevi visokog obrazovanja, rekao je Pavle Brzaković, generalni menadžer MEF fakulteta.

Podaci Republičkog Zavoda za statistiku pokazuju da je na popisu iz 2002. godine bilo 11% onih koji su završili visoku i višu školu, dok je prema podacima iz 2011. godine taj broj porastao na 16,24 odsto. Zanimanja koja su danas najtraženija, do pre 15-20 godina nisu postojala jer razvoj tehnologije neumorno utiče na sve sfere društva. Ovaj ubrzani razvoj zahteva obrazovanje mladih ljudi za poslove koji još ne postoje i korišćenje tehnologija koje još nisu ni izmišljene. Drugim rečima, traži se obrazovanje koje će upravo kreirati nove poslove i nove tehnologije, ali i sa kojima će studenti moći da održe korak i savladaju ih.


Foster + Svensson je moderna agencija za komunikacije i advertajzing osnovana u Beogradu 2013. godine i nudi usluge iz oblasti digitalnog marketinga, dizajna, inovacija, odnosa sa javnošću, izgradnje brenda i korporativnog identiteta i advertajzinga. Agenciju čine posvećeni i stručni ljudi sa velikim iskustvom u telekomunikacijama, bankarstvu, finansijama, naftnoj industriji, dizajnu i trgovini robom široke potrošnje. Nove tehnologije i komunikacije, kao i dizajn inspiracija su za poslovanje, a princip je stvaranje jedinstvenog i jednostavnog modernog pristupa sa tradicionalnim vrednostima za klijente. Foster + Svensson je jedan od osnivača Instituta Marina Abramović (MAI).


Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije (MEF) je savremena institucija znanja sa modernom koncepcijom obrazovnog sistema, osnovanog 2000. godine u Beogradu. Na početku svog rada, delovao je pod nazivom Fakultet za menadžment malih i srednjih preduzeća. Danas je MEF fakultet deo Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu. MEF fakultet je akreditovan u okviru tri studijska programa na osnovnim, master i doktorskim studijama: – Menadžment – Ekonomija i finansije – Informacione tehnologije.