Kultura ruralnih zajednica – debata

Četvrtak, 31. januar, 18h, KC Grad

Debata pod nazivom Kultura ruralnih zajednica – Između poljoprivredne proizvodnje i kulturne potrošnje biće održana 31. januara od 18h u prostoru Evropskog centra za kulturu i debatu Grad…

Da li u Srbiji postoji politika očuvanja i razvoja ruralne kulture, kulture sela, da li je tradicionalna kultura i dalje sadržana u starim formama, običajima i institucijama, ili pod uticajem globalizacije i interneta, pomeranjem stanovništva iz manjih mesta u velike gradove, menja pojavnost i suštinu i postaje neka nova kultura?

Ko čuva živu materijalnu a ko nematerijalnu kulturu Srbije? Da li se novom strategijom privrednog razvoja, kroz povratak poljoprivrednoj proizvodnji može ujedno planirati i novi kulturni razvoj sela i zajednica koje se pretežno bave proizvodnjom hrane?

Da li je zaista aktuelno vraćanje na selo, radi zdravijeg i opuštenijeg življenja, i da li mlađe urbane generacije preseljenjem i osnivanjem eko komuna donose elemente urbane kulture u seoske zajednice?

Da li je to pomodarstvo ili može postati dugoročan trend novog razvoja? Da li se rađa nova kultura – rurbana kultura u selima Srbije, ali i u gradovima – u skvoterskim zajednicama, urban gardeningu i svuda gde još postoji pojam komšiluka i zajedništva?

Šta je zapravo ruralna kultura? Postoji li rurbana kultura? Žive li naša predgrađa ili izumiru?

Ako je 67 odsto zemljišta grada Beograda poljoprivredno, da li Beograd, osim što može proizvoditi hranu za sebe, može proizvoditi i kulturu za ljude koji žive u beogradskim predgrađima u ruralnim delovima beogradskih opština i kakva bi to kultura bila – urbana, ruralna ili rurbana? Kultura koja njima treba ili kultura zatvorena u institucije?

Sve ovo su teme o kojima će se diskutovati na javnoj debati “Kultura ruralnih zajednica: između poljoprivredne proizvodnje i kulturne potrošnje”.

Učesnici:

Ksenija Petovar – Redovni profesor Arhitektonskog i Geografskog fakulteta (u penziji)
Miladin Ševarlić – profesor na Poljprivrednem Fakultetu u Beogradu, predsednik Društva agrarnih ekonomista
Boža Mandić – književnik, osnivač prve srpske ekološke-umetničke komune “Porodica bistrih potoka”
Manuela Graf – Zavod za proučavanje kulturnog razvitka

Ova debata je treća u seriji koju Academica i Evropski centar za kulturu i debatu “Grad” su kao partnerske organizacije od decembra meseca pokrenule u okviru projekta “Dositheus – Profesionalni razvoj za preduzetništvo u kulturi/kulturnim industrijama”, koji je podržan programom UNESCO – Međunarodni fond za kulturni diverzitet