Galerija Vasić

Galerija Vasić: “Crteži ornamentografom sa klatnom” Zorana Radovića

Izložba “Crteži ornamentografom sa klatnom” Zorana Radovića, koji je svojim delom ostavio je neizbrisiv trag u srpskoj umetnosti druge polovine XX veka, biće otvorena u Galeriji Vasić sutra, u utorak 6. septembra u 19 časova i trajaće do 5. oktobra ove godine.

Umetnička dela Zorana Radovića, mladog studenta elektrotehnike, predstavljala su sredinom šezdesetih godina dvadesetog veka neobičnu inovativnu pojavu koja je pobudila veliku pažnju i podstakla niz pitanja o jezičkim i tehničkim karakteristikama tadašnjih savremenih umetničkih praksi.

Crteže izvedene mašinom nazvanom Ornamentograf sa klatnom, Radović je izložio na samostalnoj izložbi u Galeriji Grafičkog kolektiva 1966. godine. 

Pomenuti crteži nisu nastali rukom umetnika već mašinom, napravom koju je umetnik konstruisao i patentirao kao svoj izum.

Istoričar umetnosti Jerko Denegri ističe:

“Postignuti istovetnim postupkom, ovi crteži uvek su drugačiji i različiti, ali jednako savršeni i visoko estetski, perfektni u vizuelnom i konceptualnom pogledu.”

Zoran Radović priredio je niz samostalnih i učestvovao na brojnim grupnim izložbama, među kojima su i Bijenale u Veneciji 1970. godine, VII Bijenale mladih u Parizu 1971. godine, Bijenale u Sao Paolu i mnoge druge.

Svojim specifičnim umetničkim izrazom-radom sa Ornamentografom sa klatnom, električnim Ornamentografom, kao i laserskim Oscilografom, Radović je bio jedan od aktera talasa tada aktuelne problematike povezivanja savremene umetnosti, nauke i novih tehnologija na evropskoj umetničkoj sceni.

Radovi za izložbu pozajmljeni su iz privatnih kolekcija. 

Izložbu prati katalog radova sa tekstom Jerka Ješe Denegrija.

Foto: Vladimir Popović.