Dan zastite licnih podataka

Digitalna privatnost je najvažnija za 92% korisnika Vibera u Srbiji

Viber, jedna od vodećih aplikacija za besplatnu i laku komunikaciju, predstavila je rezultate globalne ankete sprovedene u njenom okviru, u kojoj je učestvovalo oko 340.000 ljudi, otkrivši da 77 odsto korisnika aplikacije širom sveta smatra digitalnu privatnost veoma važnom. 

Covid-kriza ubrzala je digitalizaciju mnogih aspekata života, od edukacije do posla i zdravstva, a ljudi su još više okrenuti aplikacijama i digitalnim formatima kako bi ostali povezani sa članovima porodice, prijateljima i kolegama. Nedavna anketa koju je sproveo Rakuten Viber dokazala je da je, uprkos transformaciji, privatnost podataka i dalje visoko na listi prioriteta njenih korisnika. 

Od svih regiona koji su učestvovali u anketi, među kojima su Evropa, Srednji istok i Severna Afrika, kao i Azija-Pacifik, zemlje Zapadne Evrope najviše brinu o digitalnoj privatnosti – čak 85 odsto ispitanih navode da je ona veoma važna, što je gotovo 10 odsto više od proseka na globalnom nivou. U Srbiji čak 92% Viber korisnika koji su dobrovoljno učestvovali u anketi podelili su da im je izuzetno stalo do digitalne privatnosti – što je daleko najviše u celom regionu.

Opcije privatne komunikacije i podrazumevanog šifrovanja s-kraja-na-kraj najvažnije su korisnicima. Od pet različitih opcija, 73% ispitanih u Srbiji odabralo je kao svoj apsolutni prioritet to da njihovi razgovori ostanu privatni. Druga po broju glasova je opcija da njihovi podaci nisu na raspolaganju nikom drugom, već da se koriste samo onoliko koliko je neophodno da bi aplikacija bila funkcionalna – 15 procenata korisnika odabralo je taj odgovor.

Sve 1 na 1 privatne poruke i pozivi na Viberu su osigurani šifrovanjem sa-kraja-na-kraj. Niko ne može da se priključi ili bude pozvan u grupni čet bez dozvole. Viber takođe ima i opciju sakrivanja četa, kom je moguće pristupiti isključivo pomoću PIN koda, kao i nestajuće poruke, koje se samouništavaju nakon određenog vremena, recimo kada korisnici ne žele da onaj ko prima poruku ima mogućnost da je sačuva. 

Slično globalnim statistikama, blizu 100.000 ljudi, odnosno 72 odsto svih učesnika u regionu Centralne i Istočne Evrope, naglasilo je kao veoma važno šifrovanje s-kraja-na-kraj u poređenju sa prošlogodišnjim rezultatima ankete koji su iznosili svega 18%.

Ukoliko uporedimo podatke sa zemljama iz komšiluka – korisnicima iz Srbije najvažnija je digitalna privatnost. Najviše ljudi smatra ovu temu posebno važnom – i vodeća je zemlja regiona kada je to u pitanju – za čak 92% korisnika Vibera, dok je prosek u regionu Centralne i Istočne Evrope nešto iznad 80%.

Pored toga, 79% korisnika širom sveta navodi da bi promenili aplikaciju za razmenu poruka ukoliko bi smatrali da im je ugrožena privatnost.

“Ova anketa nam je pokazala da privatnost nikada ne sme da trpi zbog bilo čega drugog, posebno u vremenima kada je strah od prisluškivanja privatnih razgovora u svrhu profita sve veći”, kaže Đamel Agaoua, generalni direktor kompanije Rakuten Viber i dodaje: “Budući da je privatnost podataka najvažnija našim korisnicima, ona je takođe i nama apsolutni prioritet, te ćemo nastaviti da ljudima širom sveta obezbeđujemo platformu na kojoj će bezbedno moći da vode privatne razgovore.”