VSLPU SKC 2020

Déjà vu ≠ Jamais vu

Tradicionalna izložba najboljih radova studenata Visoke škole likovnih i primenjenih umetnosti se i ove godine održava u Srećnoj galeriji SKC-a

U poslednjoj deceniji svog postojanja VŠLPU je iz korena promenila pristup umetničkom obrazovanju i produkciji. Izložba radova studenata VŠLPU – Déjà vu  Jamais vu, ne predstavlja samo presek trenutne produkcije, već kako i sam naziv izložbe nagoveštava, nove i do sada neviđene pravce razvoja kurikuluma VŠLPU.

Ukrštajući najsavremenija dostignuća iz oblasti dizajna, audiovizuelnih umetnosti, računarske grafike i multimedija VŠLPU se pozicionira kao kreativni deo IT sektora (ICT) i lider visokoškolskog obrazovanja kadrova za tzv. Kreativne industrije.

Izložba se može posetiti od 29.05. do 12.06.2020. u Srećnoj galeriji SKC-a svakog radnog dana od 11 do 18 časova i subotom od 11 do 15 časova. U galeriji je dozvoljeno prisustvo najviše pet osoba istovremeno, uz mere predostrožnosti i lične zaštite (maska i rukavice).

Izložbu je moguće pogledati i na linku:

VŠLPU postaje deo novoformirane Akademije poslovnih i umetničkih strukovnih studija, gde svoj rad nastavlja kao Odsek za umetnost i dizajn ove ustanove.