klanica buvljak galerija I

Žena, večita inspiracija

U četvrtak 17. marta u 19:15 časova, O3one vam predstavlja  kolekciju Predraga Caranovića – Žena, večita inspiracija.

Majstor desetak zanata, Predrag Caranović je posvećen rukotvorinama visoke estetske vrednosti, ali istovremeno gaji i veliku sklonost ka nađenim predmetima koji se bez ikakve dorade mogu izložiti kao redimejd ili uvesti u kombinaciju sa nekim njima nesrodnim elementima i time postati deo asamblaža. On tretira buvljake, deponije i stovarišta kao arheološka nalazišta. Na njima on otkriva predmete koji imaju nerealizovane semantičke i estetske potencijale, kao i bogatu materijalnu strukturu, koje potom aktivira u galerijskom ili muzejskom prostoru.

Kolekciju Žena, večita inspiracija čine kecelje različitog porekla sačinjene od metalnih delova, koje se pričvršćuju na telo kožnim remenjem. Nađene su kao već odbačene, van originalne upotrebe. Po svemu sudeći, koristili su ih mesari kao svojevrsni oklop koji štiti njihovo telo dok tranžiraju telo životinje. Tragovi te upotrebe ostaju u njima upisani na indeksički način, i ma koliko da ih posetioci posmatrali samo kao neku vrstu estetski podsticajnih objekata, kojima je dodeljen status umetničkih dela, oni i dalje na sebi nose nepodnošljivu stigmu opreme radnika klanice.

Važna je, ipak, činjenica da Predrag Caranović nije ni ove kecelje, kao ni sataru koja im je pridodata u postavci, preuzeo direktno iz klanice. Našao ih je na buvljaku. One su već bile izgubile funkciju za koju su bile načinjenje i bile su prepuštene neformalnom tržištu reciklažne robe, da bi na kraju završile u depou umetnika sakupljača, u očekivanju prilike da dobiju potpuno novu društvenu ulogu. Iz tog depoa one sada bivaju premeštene na zidove galerije, kao segmenti umetničkog rada koji se realizuje u vidu kolekcije, i to kao galerijska postavka.

Izložbu u O3one galeriji možete pogledati do srede 30. marta.