macva

Izložba fotografija „Mačva„ – Marko Zamurović

Kroz prikaz od trideset fotografija u vidu foto eseja, a koje čine deo celine uokvirene u fotomonografiju ”Mačva”, posmatrač ima priliku da oseti život i običaje Mačve i njenih stanovnika. Ideja autora putem ovakvog formata izražavanja jeste da publici približi kako etnološke, tako i antropološke karakteristike jedne regije, u ovom slučaju Mačve.

Marko Zamurović rođen je 1985. godine u Beogradu. Diplomirao je umetničku produkciju na Akademiji Lepih Umetnosti, na temu „Direktor fotografije na igranom filmuˮ. Učestvovao je u realizaciji brojnih domaćih i međunarodnih projekata u ulozi fotografa, grafičkog dizajnera, tehničkog urednika kao i producenta. Od 2012. godine, na predlog Sekcije umetničke fotografije ULUPUDS-a, stiče status samostalnog umetnika.